JABŁONKÓW / Na inaugurację 72. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Gorolski Święto w niedzielę 4 sierpnia przybyli do Jabłonkowa liczni goście oficjalni. Ze sceny Lasku Miejskiego przywitał wszystkich Jan Ryłko, prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, które organizuje tę imprezę.

Jan Ryłko i Jiří Hamrozi

Pozdrowienia przekazał burmistrz miasta Jiří Hamrozi, który wyraził radość z faktu, że w Jabłonkowie żywe są tradycje regionu. Podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji tego święta folkloru, jak również jego uczestnikom. Życzenia przyjemnej zabawy zakończył tradycyjnym zawołaniem: Hohoho!

Jan Badowski

Jan Badowski z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał list. – Na słowa szczególnego uznania zasługuje fakt, że od momentu powstania ten festiwal prężnie się rozwija, stając się jednocześnie podstawą dialogu dwóch kultur i tradycji, a także źródłem artystycznych inspiracji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami – napisano w nim. – Podkreśla on również szczególną rolę folkloru, który jest elementem znakomicie łączącym kulturę ludową z kulturą narodową.

– Dziękuję za wysiłek organizacyjny i społeczną aktywność, które służą pielęgnowaniu zaolziańskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń – przeczytał dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski słowa listu podpisanego w imieniu prezydenta RP przez Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu.

Marzena Krajewska

W imieniu ambasador RP w Pradze Barbary Ćwioro pozdrowienia przekazała chargé d’affaires Ambasady RP Marzena Krajewska. – Serce się cieszy, gdy przyjeżdżamy tutaj, by corocznie zobaczyć tak wielką publiczność, by zobaczyć, z jak wielkim zaangażowaniem wszystkie zespoły się przygotowują. Serdecznie gratuluję państwu – stwierdziła, dziękując za utrzymywanie tradycji kulturowych, folklorystycznych, kulinarnych.

– Pod każdym względem jesteśmy dumni, przyjeżdżając tutaj, że jesteśmy Polakami. Cieszymy się, że tacy właśnie Polacy z otwartym sercem tutaj mieszkają, że tworzą polsko-czeskie więzi na każdym poziomie – dodała. – Chciałabym również podziękować przedstawicielom władz czeskich i parlamentu czeskiego, ponieważ to od nich tak wiele zależy, by Polacy w Republice Czeskiej dobrze się czuli.

Piotr Pyzik

Poseł na Sejm RP Piotr Pyzik przeczytał list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, który podziękował za zaproszenie na Gorolski Święto. Przekazał życzenia udanego święta, radości, spotkań i tańca dla wszystkich jego uczestników.

Andrzej Pająk

W imieniu marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, senatorów, Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą życzenia wszelkiej pomyślności, podziękowanie i wyrazy szacunku za przechowywanie tradycji, za trwanie przy polskości przekazał senator Andrzej Pająk.

Izabella Wołłejko-Chwastowicz

Konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz w imieniu Rządu RP podziękowała za wytrwałość, za twardą rękę i upór, wszystkim osobom zaangażowanym podczas Gorolskigo Święta za ciężką pracę i życzyła miłej zabawy.

Jiří Vzientek

Przedstawiciel Ministerstwa Kultury RC Jiří Vzientek wyraził radość, że Ministerstwo mogło wesprzeć finansowo ten festiwal folklorystyczny. Przyznał, że nie jest na Gorolskim Święcie po raz pierwszy. Podziękował organizatorom i życzył wszystkim dobrej zabawy.

Jerzy Cieńciała

Gratulacje organizatorom złożył senator RC Jerzy Cieńciała.

Pavla Golasowská

Poseł Parlamentu RC Pavla Golasowská podziękowała za zaproszenie. Stwierdziła, że Gorolski Święto to również jej osobiste święto, ponieważ ona sama i cała jej rodzina mieszka w tym regionie.

Josef Bělica

Głos zabrał również poseł Parlamentu RC i prezydent Hawierzowa Josef Bělica. Złożył gratulacje za utrzymywanie tradycji regionalnych.

Stanislav Juránek

Poseł Parlamentu RC Stanislav Juránek przyznał, że jest na Gorolskim Święcie po raz pierwszy. – Jestem tak zachwycony tym, co tu się dzieje i jacy jesteście, że chyba napiszę książkę „Trzydzieści zmarnowanych lat”, a na pewno przyjadę następnym razem, by znowu cieszyć się z wami – zadeklarował.

Dana Forišková

Szefowa Komisji ds. Mniejszości Narodowych Województwa Morawsko-Śląskiego Dana Forišková podziękowała za utrzymywanie tradycji i przekazywanie zwyczajów, kultury, muzyki, śpiewu następnym pokoleniom, za szerzenie dobrych stosunków między Polską i Republiką Czeską.

CR

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.