POLSKA / Młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju mają szansę zyskać stypendium na kontynuowanie kształcenia wyższego na studiach doktoranckich w Polsce. Wniosek należy złożyć do końca sierpnia.

  Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa obejmuje osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z 25 wymienionych państw oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane polskie pochodzenie, nie mogą jednak posiadać polskiego obywatelstwa ani mieć złożonego o nie wniosku. Na liście wymienionych państw znajduje się Republika Czeska, więc Zaolziacy śmiało mogą składać wnioski o stypendium.

  Aby się o nie ubiegać, trzeba mieć ukończone studia magisterskie w Czechach lub Polsce po 2017 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podaje również, że „W ramach Programu można się starać o przyjęcie wyłącznie do jednej szkoły doktorskiej, prowadzonej w uczelni nadzorowanej przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego. Program nie dotyczy szkół doktorskich nadzorowanych przez innych ministrów. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, zaś doktorantem można być tylko w jednej szkole doktorskiej.”

  Chcąc ubiegać się o wspomniane stypendium trzeba zapoznać się dokładnie z regulaminem, który wraz z bardziej szczegółowymi informacjami i dokumentami znajdziemy tutaj.

  (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.