Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  Rocznica wyzwolenia pod chmurą napięć

  22 lipca, data ogłoszenia w 1944 roku przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego historycznego Manifestu Lipcowego, jest dniem narodzin Polski Ludowej, świętem wszystkich patriotycznie myślących Polaków, szanowanym przez wszystkich prawdziwych przyjaciół świętem państwowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  W samej Polsce tegoroczne obchody odzyskania suwerenności państwowej mącić będzie odczuwane powszechnie zmęczenie społeczeństwa, wynikające z trwającego kryzysu, niedomogów gospodarki i napięć społecznych.

  Od lata 1980 roku rozwój sytuacji w Polsce jest bardzo dramatyczny i złożony. Jej nieprzejrzystość potęguje intensywna propaganda burżuazyjna. Działa w różnych wersjach od neofaszystowskiej aż po anarchistyczną, produkuje wykluczające się wzajemnie informacje i sprzeczne oceny. Sekundują tej propagandzie siły antysocjalistyczne w kraju, szerząc bezkarnie chaotyczne wiadomości, plotki i dezinformacje.

  Przyjaciół socjalistycznej Polski dziwi i martwi, że znaczna część Polaków nie stara się wyciągać właściwych wniosków z faktu, że stali się przedmiotem manipulacji wrogów socjalizmu.

  – Myśmy również w latach 1968-1969 przeżyli sytuację kryzysową – powiedział na konferencji w Kladnie tow. G. Husák. – Wszystkiego nie można porównywać. Wiemy jednak, ile chaosu, ile wstrząsów z tego powodu powstało, jakie trudności narosły w naszej gospodarce i jak długo trzeba było je usuwać. Wiemy również, ilu często uczciwych ludzi dało się zbałamucić demagogii, ile ciężkiej pracy politycznej trzeba było, by wyjaśnić sytuację, przywrócić mormalny rytm życia społecznego, a zwłaszcza gospodarki, by zapewnić poziom życia ludności i kontynuować dalszy rozwój socjalistycznego społeczeństwa.

  Historia nie powtarza się w konkretnym podobieństwie zjawisk. Ale można z całą pewnością przewidywać, jaki los spotka w Polsce próby kontrrewolucyjnego przewrotu. IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR potwierdzi chyba stanowisko Komitetu Centralnego i rządu PRL, wyrażające się zdecydowaniem przekreślić próby przeciwników socjalizmu, przezwyciężyć kryzys, przywrócić zdolność walki partii, umocnić jej więzi z klasą robotniczą i ludźmi pracy, realizować stopniowo program uzdrowienia gospodarki.

  („Zwrot”, 1981, nr 7)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej
   Lipiec032020

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem
   Lipiec032020

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu
   Lipiec032020

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?
   Lipiec032020

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach
   Lipiec022020

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach

   Muzeum Huty Trzynieckiej i Miasta Trzyńca otworzyło wystawę o Czarnobylu
   Lipiec022020

   Muzeum Huty Trzynieckiej i Miasta Trzyńca otworzyło wystawę o Czarnobylu

   Podróżni w Hawierzowie mogą korzystać z nowej hali dworcowej
   Lipiec022020

   Podróżni w Hawierzowie mogą korzystać z nowej hali dworcowej

   8 pomysłów na weekend
   Lipiec022020

   8 pomysłów na weekend


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test