BOGUMIN-SKRZECZOŃ / Dziś mija pięćdziesiąta rocznica odsłonięcia na cmentarzu w Boguminie-Skrzeczoniu pomnika 104 Polaków, ofiar Polenlagru nr 32 w Nowym Boguminie, niemieckiego obozu pracy przymusowej w latach 1942-1945.

Polenlagry były obozami, w których osadzano wyłącznie ludność polską, więziono nieraz całe rodziny bez względu na wiek i stan zdrowia ich członków. Przymusowo zatrudniano wszystkich więzionych, nawet nieletnie dzieci i starców. Na terenie Zaolzia znajdowały się trzy Polenlagry, nr 32 w Nowym Boguminie, nr 40 we Frysztacie i nr 41 w Piotrowicach-Piersnej.

Obóz nr 32 mieścił się w byłych koszarach wojskowych za parkiem miejskim. Więziono w nim całe rodziny wysiedlone z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, frysztackiego, wadowickiego i żywieckiego. Więźniów, którzy nie wytrzymali życia w nieludzkich warunkach i zmarli, grzebano na cmentarzu w Skrzeczoniu. Wśród 104 ofiar było 42 mężczyzn, 39 kobiet i 23 dzieci, z tego 14 niemowląt.

Już w 1948 roku zarząd Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Skrzeczoniu rozpoczął starania, by godnie uczcić ofiary Polenlagru, ale nie było to proste. W 1953 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia na krzyżu tablicy pamiątkowej. Latem 1968 roku przystąpiono do instalacji pomnika według projektu architekta Bronisława Firli. Odsłonięcie nastąpiło 20 kwietnia 1969 roku. W 2004 roku przed pomnikiem umieszczono nowe tablice z napisami po czesku i po polsku.

Miejscem pamięci opiekuje się przez cały czas Miejscowe Koło PZKO w Skrzeczoniu. Jest też organizatorem obchodów pięćdziesiątej rocznicy odsłonięcia pomnika 104 Polaków, które odbędą się na cmentarzu w Boguminie-Skrzeczoniu w niedzielę 5 maja o godz. 9. Uroczysty Apel objęła patronatem honorowym konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Obszerny artykuł o historii Polenlagru nr 32 oraz pomnika 104 ofiar przeczytać można w kwietniowym „Zwrocie”.

CR

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.