HAWIERZÓW-SUCHA / Od dwudziestu lat działa Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC, organizacja branżowa zrzeszająca osoby deklarujące polską narodowość. Z okazji okrągłego jubileuszu zorganizowane zostało uroczyste spotkanie.

Odbyło się w piątek 5 kwietnia w świetlicy MK PZKO w Hawierzowie-Suchej. Przybyła także delegacja współpracującego z zaolziańskimi elektrotechnikami Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z prezesem Janem Kapinosem na czele. Organizacja elektryków w Polsce liczy już sto lat, sześćdziesięciopięciolecie obchodził Oddział Gliwicki. Zaolziański SEP współpracuje również z elektrykami z Bielska-Białej.

Na uroczystym spotkaniu jubileuszowym przywitał obecnych prezes SEP Tadeusz Toman. W krótkiej wstawce kulturalnej Władysław Drong przeczytał wiersz Juliana Tuwima „Pstryk”.

Prezes przypomniał początki organizacji, która nawiązuje do tradycji działającego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji Ogniska Techników.

Zarejestrowana została w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RC 19 lutego 1999 roku. Komitet założycielski stanowili Henryk Toman, Edwin Macura i Tadeusz Toman, który został wybrany prezesem i pełni tę funkcję nadal.

W ramach działalności statutowej najważniejsze zadania SEP to integrowanie środowiska elektryków, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie rangi branży elektrotechnicznej w społeczeństwie, wymiana najnowszych informacji technicznych, naukowych i ekonomicznych, udostępnianie polskiej literatury fachowej i periodyków. Pracą organizacji kieruje pięcioosobowy zarząd, jest też trzyosobowa komisja rewizyjna.

– SEP w warunkach Zaolzia jest potrzebne także po to, by zachować naszą polską tożsamość. Działa na miarę swoich sił i środków finansowych – podkreślił Tadeusz Toman, prezentując działalność stowarzyszenia, które liczy obecnie 15 członków.

Wydaje „Biuletyn SEP”, najnowszy ma nr 44, wydało też czesko-polski i polsko-czeski „Słownik elektrotechniczny”. – Oprócz działalności wydawniczej organizujemy spotkania, zebrania członkowskie, imprezy koleżeńskie, prelekcje, wycieczki – dodał prezes.

Spotkanie jubileuszowe przebiegało następnie pod znakiem wspomnień, obecność gości pozwoliła na zacieśnienie kontaktów transgranicznych, mówiono o współpracy, a przede wszystkim poruszano tematy związane z branżą elektrotechniczną.

CR

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.