O wprowadzeniu nowego logo Macierzy Szkolnej w RC mówiono już od jakiegoś czasu. Opracowanie go było jednym z punktów uchwał podjętych na ostatnim walnym zebraniu Macierzy Szkolnej w RC z 2017 roku. I tak nowe logo zostało wybrane spośród kilku zaproponowanych koncepcji.

Autorem nowego logo jest Marek Chmiel, rodzic, członek Koła Macierzy Szkolnej z Cierlicka.

– Wybraliśmy takie logo, które przynajmniej częściowo nawiązuje do pierwotnego i odzwierciedla nasze działania. Tym wspólnym pierwiastkiem jest książka, która symbolizuje naukę i oświatę – mówi Tadeusz Smugala z ZG Macierzy Szkolnej w RC.

Wyjaśnia też, że potrzeba nowego logo bierze się z potrzeb dzisiejszych realiów, kiedy umieszczane jest nie tylko na bannerach, koszulkach, publikacjach, wizytówkach, długopisach, różnego rodzaju przedmiotach reklamowych, ale i w różnych kolorystycznych wariantach, co przy dotychczasowym logo nie było do końca możliwe. Logo będzie można pobrać ze stron Macierzy Szkolnej.

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test