REGION / O tym, że starsze roczniki „Zwrotu” można przeczytać za darmo on-line, już informowaliśmy na naszym portalu w ubiegłym roku. „Zwroty” znajdują się w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizację archiwum „Zwrotu” – w tej chwili do dyspozycji czytelników jest nasz miesięcznik od pierwszego numeru z grudnia 1949 roku aż do końca 2013 roku – przeprowadziła Książnica Cieszyńska w Cieszynie.

Obecnie, jak informuje Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, realizuje ona projekt „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”. Zasadniczym celem projektu jest zastąpienie wykorzystywanego w Książnicy systemu bibliotecznego nowym oprogramowaniem, pozwalającym włączyć bazy danych Książnicy do centralnego katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT czy choćby katalogów rozproszonych (KARO).

Kolejnym niezwykle istotnym elementem projektu jest digitalizacja przechowywanego w Książnicy zbioru książek wydanych na Śląsku Cieszyńskim pomiędzy 1801 i 1939 rokiem. Realizacja tej części przedsięwzięcia sprawi, że w postaci cyfrowej dostępna stanie się całość przechowywanego w bibliotece cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego wydanego drukiem do 1939 roku.

Wcześniej już bowiem, w ramach czterech innych projektów, Książnica poddała ucyfrowieniu wszystkie znajdujące się w jej zasobach tytuły dawnej prasy i czasopism cieszyńskich, które udostępniane są w profilu Książnicy w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Obok nich znaleźć tam można również cyfrowe kopie dwóch dużych kolekcji rękopiśmiennych – zbioru rękopisów z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika oraz archiwum własnego Tadeusza Regera, a także sporo innych publikacji cyfrowych, obejmujących m.in. współczesne cieszyńskie czasopisma, jak np. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” czy zaolziański „Zwrot” oraz wiele innych regionaliów, tak drukowanych, jak i rękopiśmiennych.

Łącznie, po udostępnieniu w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej przygotowywanych w ramach nowego projektu kopii cieszyńskich książek, dostępne tam zasoby cyfrowe Książnicy Cieszyńskiej obejmować będą już niemal 12 tys. publikacji (blisko miliona stron), co lokuje Książnicę w ścisłej czołówce instytucji współtworzących Śląską Bibliotekę Cyfrową.

red

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.