Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

CZESKI CIESZYN / Dwudniową konferencję na temat mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918 – 1940 zorganizował w auli Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie Kongres Polaków w RC wspólnie z Uniwersytetami Ostrawskim i Wrocławskim. Za nami pierwszy dzień konferencji (piątek 13 kwietnia). W sobotę, czyli jutro, od godz. 9.30 jej dalszy ciąg.

Witając prelegentów i słuchaczy, wśród których nie zabrakło także młodzieży, Tomasz Kłodnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdził, że jako że jest to konferencja środkowoeuropejska, to referaty wygłaszane będą po polsku, czesku, słowacku i angielsku. Ich tematyka dotyczy kwestii narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej z naciskiem na kwestie mniejszości narodowych.

Wprowadzając w tematykę konferencji konsul generalny Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy stwierdziła, że Europa Środkowo-Wschodnia jest niewątpliwie częścią Europy Zachodniej, jednak ma swą odrębną specyfikację. Zwróciła uwagę na to, od kiedy możemy mówić o narodzie, a także zauważyła, że tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej, zachował się bogaty koloryt narodowy.

Pierwszy wykład wygłosił prof. Radosław Zenderowski z Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, który m.in. opowiedział o dwóch eksperymentach, jakimi były państwa Czechosłowacja i Jugosławia.

Kolejne wykłady, które z przerwą obiadową trwały aż do wieczora, dotyczyły kwestii takich jak mniejszość narodowa w ujęciu filozoficznym, państwo wielonarodowe i tak dobrze znanej na Zaolziu kategorii „tutejszych”, ale tym razem rozpatrywanej na podstawie Łotwy w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to na tym samym terenie zamieszkiwali Łotysze, Polacy i Białorusini.

Natomiast jutro, w sobotę 14 kwietnia, drugi dzień konferencji rozpocznie się o godz. 9.30 wykładem prof. Mykoły Kuczerpy, który przedstawi temat Ukraińcy z Wołynia w latach 1928-1938, a zamknie o godz. 19.00 Marcin Dębicki wykładem o Polakach na Wileńszczyźnie w latach 1918-2018.

(indi)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test