Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

LUTYNIA DOLNA / W poniedziałek 12 marca w Domu Kultury w Lutyni Dolnej odbyło się przedwiosenne spotkanie członków Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, sympatyków i gości. Na program złożył się program kulturalny, sprawozdanie z działalności Koła i plan pracy na 2018 roku, gratulacje kobietom z okazji ich marcowego święta oraz prelekcja podróżnicza Marcela Balcarka.

Prezes Koła Maria Sztwiertnia przywitała przybyłych gości, prezes PZKO Helenę Legowicz, wicewójta urzędu gminnego Jana Fismola, prezesów zaprzyjaźnionych Kół PZKO z Orłowej-Poręby Leona Kasprzaka i Wierzniowic Marcela Balcarka. Z programem kulturalnym przedstawiła się Dorotka Czapek, która z wdziękiem zagrała dwa utwory na fortepianie, a Leon Kasprzak zarecytował trzy wiersze naszych rodzimych poetów.

Z referatu sprawozdawczego wynika, że dolnolutyńskie Koło PZKO liczy 65 członków, w roku jubileuszowym zorganizowało tradycyjny bal, obwodową akademię z okazji 70-lecia PZKO, wycieczkę krajoznawczą, prelekcję, uroczystość z wręczaniem Aktów Podziękowań najaktywniejszym członkom oraz wigilijkę.

W planie na dalsze miesiące znalazł się Koncert Majowy z okazji 110-lecia chóru mieszanego, który odbędzie się 13 maja, wakacyjne spotkanie rodzinne Klubu Młodych, wycieczka, prelekcja na temat 100-lecia niepodległości Polski i wigilijka.

Najaktywniejszym zespołem MK PZKO jest chór mieszany Lutnia, który z dyrygentem Władysławem Ruskiem zaliczył w 2017 roku 11 występów sakralnych i świeckich u nas i w Polsce. Aktywnie działają również Klub Kobiet i Klub Młodych. Dolnolutyńskie Koło PZKO współpracuje z Kołami w Rychwałdzie i Wierzniowicach, organizując wspólne imprezy. Przedwiosenne spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim aktywnym członkom, zarządowym, rejonowym, chórzystom, klubom za ofiarność, poświęcenie i bezinteresowność. Wszystkie obecne panie otrzymały kwiatek i czekoladkę.

Po części oficjalnej Marcel Balcarek w prezentacji multimedialnej przedstawił zdjęcia z ciekawej podróży do Norwegii, krainy fiordów, lodowców, wodospadów, trolów i reniferów. Klub Kobiet pod kierownictwem Renaty Ćmiel przygotował dla uczestników spotkania skromny poczęstunek.

Maria Sztwiertnia

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test