CZESKI CIESZYN / W czwartek 1 marca odbyło się w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie kolejne spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego, działającego w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Wykład na temat „Wiosna Ludów na Śląsku Cieszyńskim” wygłosiła Jana Raclavská z Zakładu Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.

Już na wstępie zaznaczyła, że jest językoznawcą i zajmuje się tekstami dziewiętnastowiecznymi. – Z konieczności musiałam również poznać ten etap rozwoju Śląska Cieszyńskiego, który dotyczy właśnie Wiosny Ludów – wyjaśniła. – XIX wiek przyniósł nam bardzo wiele nie tylko w technice, ale również w geografii, naukach społecznych, utworzył nową jakość w społeczeństwie europejskim.

– Moim głównym celem będzie wyczulić państwa na fakt, że Wiosna Ludów w Cieszyńskiem to w zasadzie wzbudzenie poczucia narodowego w ludzie, który zamieszkiwał Księstwo Cieszyńskie – dodała, tłumacząc następnie po kolei, co wszystko wpłynęło na fakt, że dawny mieszkaniec Śląska Cieszyńskiego zaczął sobie uświadamiać swoją przynależność do narodu polskiego. To, że zrozumiał, że jest kulturowo i językowo wspólny z tym, co znajduje się na północ od niego, i że nikłe są jego związki z innym narodem, chociaż też słowiańskim.

Jana Raclavská nakreśliła sytuację polityczno-gospodarczą w I połowie XIX wieku. Przybliżyła wydarzenia w Wiedniu w marcu 1848 roku, rolę swobód politycznych, które wzmogły także aktywność narodową na Śląsku Cieszyńskim. Mówiła o powstających tam związkach samokształceniowych, towarzystwach, o spotkaniach na imprezach kulturalnych, o pierwszych polskich pismach. Omówiła rolę budzicieli narodowych Pawła Stalmacha, Andrzeja Cinciały, cytowała również Emanuela Grima, Pawła Oszeldę czy Jana Kubisza.

CR

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.