CZESKI CIESZYN / Dokładnie w dwudziestą rocznicę śmierci Wiesława Adama Bergera, 15 stycznia, odbyło się w kawiarni literackiej Avion w Czeskim Cieszynie spotkanie wspomnieniowe o pisarzu. Towarzyszyła mu promocja publikacji Jany Raclavskiej „O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera”.

Krewnych i przyjaciół oraz miłośników książek pisarza przywitała Helena Legowicz, prezes PZKO i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki, które wydało publikację i we współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie zorganizowało spotkanie. Podziękowała osobom, które w głównej mierze przyczyniły się do powstania nowej książki o pisarzu. Oprócz Jany Raclavskiej wymieniła Mariana Siedlaczka, który przygotował opracowanie graficzne.

Helena Legowicz przedstawiła również najbliższych krewnych pisarza, którzy przybyli na promocję, żonę pisarza Helgę Berger oraz córkę Ewę, a także siostrę pisarza Ewę. Zwróciła się również do dyrektora Teatru Cieszyńskiego Karola Suszki, który następnie uświetnił spotkanie interpretacją opowiadania Bergera.

– Chciałabym bardziej skupić się na osobie Wiesława Adama Bergera, niż na książce, bo, jak mniemam, wszyscy przeczytają przynajmniej tę część dotyczącą wyboru nowel. Mielibyśmy mówić o prozie człowieka cichego, niepozornego, spokojnego, jakim był Wiesław Adam przynajmniej w moich oczach – rozpoczęła swoje refleksje Jana Raclavská.

Przypomniała losy życiowe pisarza, opisała wątki, które znalazły swoje odzwierciedlenie w jego twórczości. – W książce, którą mamy dziś przed sobą po raz pierwszy, szersze grono czytelników może zapoznać się z tekstami pisanymi podczas podróży po Europie w ostatnich latach życia pisarza. Wybór nowel był przeprowadzony tak, by czytelnik mógł zapamiętać Wiesława Adama Bergera jako człowieka umiejącego cieszyć się życiem, potrzebującego nowych przeżyć, poznawania nowych ciekawych miejsc – podsumowała Jana Raclavská.

CR

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.