Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  REGION / Jeszcze do 17 listopada można przesyłać zgłoszenia do XIV Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Konkurs jest kierowany do dzieci, uczniów i młodzieży zamieszkującej na tereny historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej.

  Konkurs ma na celu ocalić od zapomnienia charakterystyczne gwary wielu pokoleń rdzennych Polaków tego regionu. Kultywować i zachęcać do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

  Konkurs zainicjował w 2003 roku mieszkaniec Czechowic Dziedzic, ówczesny wiceprezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Zbigniew Zborek.

  Eliminacje przebiegają w terminie 28 – 29 listopada w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. Informacja o kolejności występów będzie zamieszczona na stronie internetowej COK Dom Narodowy”. 

  Koncert finałowy pod patronatem honorowym konsula generalnego RP w Ostrawie Janusza Bilskiego przebiegnie 19 grudnia o godzinie 16.00 w ośrodku kultury Strzelnica.

  Forma zgłaszania: drogą elektroniczną na adres: sekretariat@domnarodowy.pl, (Temat: Konkurs Gwar -2017 – Zgłoszenie – nazwisko/nazwa grupy.

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test