ORŁOWA / Miejscowe Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego obwodu orłowskiego przygotowały wspólną uroczystość z okazji 70-lecia PZKO. Akademia odbyła się w Domu Kultury w Orłowej-Lutyni w sobotę 14 października.

W świętowaniu jubileuszu Związku razem z pezetkaowcami wzięli udział goście. Byli wśród nich przedstawiciele Orłowej z burmistrzem Tomášem Kučą na czele oraz Dąbrowy z wójtem Pavlem Krskiem. Przybył również prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko, obecni byli dawni prezesi Miejscowych Kół obwodu orłowskiego. Wszystkich przywitał Piotr Brzezny, prezes Koła w Orłowej-Lutyni.

Historię poszczególnych Miejscowych Kół PZKO obwodu orłowskiego przedstawiła Renata Słowik. Mówiła nie tylko o Kołach, które nadal istnieją i rozwijają bogatą działalność, ale również o tych, które z różnych przyczyn zanikły.

Obecnie w obwodzie orłowskim pracują cztery Miejscowe Koła PZKO: Orłowa-Lutynia, Orłowa-Poręba, Rychwałd i Dąbrowa. Dawniej były jeszcze Koła w Pietwałdzie, Orłowej-Mieście i Orłowej-Łazach, jednak ze względu na coraz mniejszą liczbę członków, co spowodowane było częściowo asymilacją, a częściowo wyprowadzką mieszkańców z terenów zniszczonych przez wydobycie węgla, zostały połączone z Kołem w Orłowej-Porębie.

W programie artystycznym zaprezentowali się najpierw najmłodsi. Obrazek ludowy „Na miedzy” pokazały ubrane w stroje regionalne dzieci z Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Orłowej. Wiązankę tańców i piosenek wyćwiczyły z nimi nauczycielki Halina Sikora i Hanna Hila.

Z okazji jubileuszu PZKO przedstawiły się obecnym na sali przede wszystkim zespoły artystyczne, które aktualnie działają w Kołach obwodu orłowskiego. Był to najpierw zespół śpiewaczy Rychwałdzianie z Rychwałdu, który prowadzi Władysław Rusek i jest jednocześnie jego akompaniatorem.

Miejscowe Koło PZKO w Orłowej-Lutyni reprezentował chór mieszany Zaolzie, którego dyrygentką jest obecnie Magdalena Mencner. Zespołowi akompaniowała Aniela Mulka. Obie panie są nauczycielkami w Podstawowej Szkole Artystycznej w Orłowej. W chórze śpiewa też nadal jego poprzednia długoletnia dyrygentka Urszula Odstrčil.

Natomiast w Miejscowym Kole PZKO w Orłowej-Porębie działa zespół muzyczno-śpiewaczy Old Boys Band, który ma w repertuarze głównie polskie piosenki i grywa na imprezach nie tylko związkowych również do tańca. Nie inaczej było na Akademii w Orłowej. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Józef Lugsch.

Koncerty te przeplatane były występami innych zaproszonych zespołów. Kilka piosenek zabrzmiało w wykonaniu uczniów Podstawowej Szkoły Artystycznej pod batutą Magdaleny Mencner i z akompaniamentem Anieli Mulki. W drugiej części programu swoje umiejętności taneczne przedstawił zespół regionalny Oldrzychowice, który jest zespołem Miejscowego Koła PZKO w Oldrzychowicach.

Był też czas na gratulacje. Na scenę wyszli prezesi Kół PZKO obwodu orłowskiego: Władysław Rusek z Rychwałdu, Leon Kasprzak z Orłowej-Poręby, Piotr Brzezny z Orłowej-Lutyni i Piotr Czapek z Dąbrowy. Życzenia na ich ręce złożyli m.in. prezes ZG PZKO Jan Ryłko, burmistrz Orłowej Tomáš Kuča i wójt Dąbrowy Pavel Krsek, który przekazał kwiaty również przewodniczącemu całego Związku Janowi Ryłce.

Więcej o historii PZKO w obwodzie orłowskim i jubileuszu napiszemy w listopadowym „Zwrocie”.

CR

Tagi: , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.