JABŁONKÓW / 70. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” ruszyły. W Domu PZKO  w Jabłonkowie rozpoczął się panel dyskusyjny pt. „Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” jako fenomen kulturowo-społeczny”.

Wydarzenie prowadzi Joanna Dziadowiec, antropolog kultury, kulturoznawca i menadżer kultury, wiceprzewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV World organizacji konsultacyjnej UNESCO, ekspert dziedzinowy Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury.

Współcześnie obserwujemy, że rzeczywistość folklorystyczna ulega coraz większej fragmentaryzacji i zróżnicowaniu. Do wytwarzania się kolejnych nurtów i kierunków tej rzeczywistości w dużej mierze przyczyniają się dziś zorganizowane formy widowiskowe.

Pojawia się również przekonanie, że dzięki nim możliwe jest dalsze funkcjonowanie tzw. klasycznej kultury ludowej i samego folkloru – ich drugi byt, drugie życie, lub raczej jedno z kolejnych wcieleń niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Jednocześnie nie można jednak jednoznacznie skonstatować, że folklor i jego „nowe formy” żyją wyłącznie w efekcie wykreowanej dla nich widowiskowej przestrzeni ekspozycji, której kwintesencją są festiwale.

– Jedną z takich niejednoznacznych przestrzeni folklorystycznych, która istnieje już nieprzerwanie od 70 lat, jest „Gorolski Święto”. Podczas dyskusji panelowej z udziałem zaproszonych ekspertów oraz osób bezpośrednio związanych z „Gorolski Świętem” wspólnie spróbujemy uchwycić jego fenomen i zastanowić się na czym polega jego niegasnąca popularność – zapowiadają organizatorzy.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test