CZESKI CIESZYN / Dwudziestu jeden kandydatów na studia w Polsce przystąpiło dziś do pierwszego etapu egzaminów wstępnych. W auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie rozwiązywali pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych.

  W komisji egzaminacyjnej zasiedli: dr hab. Piotr Garncarek (przewodniczący), polonista, i dr Maria Gokieli, matematyczka, z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Piotr Kuś, chemik, z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdających przywitał w obecności konsula generalnego RP w Ostrawie Janusza Bilskiego dyrektor Polskiego Gimnazjum Andrzej Bizoń.

  Jutro rano kandydaci na studia ponownie staną przed komisją egzaminacyjną. Dowiedzą się wtedy, jakie były rezultaty ich dzisiejszych poczynań. Drugim etapem egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna. Zwolnieni z niej zostaną uczniowie, którzy najlepiej zdali test pisemny.

  Na jakie kierunki do Polski wybierają się tegoroczni maturzyści? – W tym roku jest to bardzo zróżnicowane – stwierdza dyrektor Andrzej Bizoń – nie ma preferencji. Największą popularnością cieszy się prawo, następnie jest to psychologia, pedagogika, w tym nauczanie wczesnoszkolne, także kierunki medyczne. Bardzo mało osób zamierza studiować kierunki techniczne.

  Tradycyjnie najwięcej osób wybiera uczelnie wyższe w Krakowie. Zaolzianie pragną też poszerzać swoją wiedzę we Wrocławiu, w Warszawie, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w jego Filii w Cieszynie.

  CR

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test