Jan Ryłko, od 2009 roku prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, jest członkiem Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie od 1971 roku. Jabłonkowianin z pochodzenia, od 1991 roku jest prezesem jabłonowskiego MK PZKO. Członkowie Koła doceniają jego pracę na rzecz MK PZKO i społeczności polskiej na Zaolziu.

Jan Ryłko pracuje w zarządzie Koła od roku 1981. W 2000 roku doprowadził do przekazania dla swojego macierzystego MK PZKO na własność nieruchomości na rynku w Jabłonkowie, która stała się nowym Domem PZKO. Staraniem prezesa Dom PZKO został w 2005 roku zmodernizowany, rozbudowany i poszerzony o scenę oraz nowe pomieszczenia Izby Regionalnej.

Staraniem Jana Ryłki największa obecnie folklorystyczna impreza Polaków na Zaolziu Gorolski Święto w Jabłonkowie przekształciła się w ciągu ostatnich piętnastu lat z imprezy lokalnej w imprezę o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu. W 2008 roku był Jan Ryłko inicjatorem i organizatorem wizyty premiera RC Mirka Topolánka na 60. Gorolskim Święcie. W 2010 roku zorganizował spotkanie polskiej mniejszości w RC z prezydentem RC Václavem Klausem w Ostrawie oraz z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem w Katowicach.

Jan Ryłko jest organizatorem, inicjatorem i założycielem Komisji Szkolnej, której celem była i jest ochrona praw Polaków na Zaolziu do kształcenia w języku ojczystym. Jest inicjatorem i założycielem Mikroregionu Górolsko Swoboda, pierwszego trójstronnego porozumienia transgranicznego w RC (Polska, Czechy, Słowacja) oraz marki regionalnej Górolsko Swoboda w MK PZKO w Jabłonkowie.

Jan Ryłko to pełen poświęcenia działacz społeczny i animator kultury, propagator polskiego życia społecznego na Zaolziu, działający w celu zachowania autochtonicznej kultury oraz tradycji i wartości kultury polskiej. Prowadzi wieloletnią działalność na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków na Zaolziu. Zaangażowany jest we współpracę polsko-czeską na niwie kultury.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w 2005 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w 2007 roku Złotą Odznaką PZKO Zasłużony dla Związku I Stopnia, w 2009 roku Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury, w 2010 roku odznaczeniem Izby Poselskiej Parlamentu RC za pracę i wkład w działalność na rzecz folkloru w RC, w 2011 roku nagrodą Zarządu Województwa Opolskiego za długoletnią i owocną współpracę, w 2014 roku nagrodą Miasta Jabłonkowa za godną naśladowania i bezinteresowną działalność kulturalno-społeczną, w 2014 roku medalem Meritus Patriae nadanym przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, w 2016 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.