WARSZAWA / Do teraz dzieci uczące się w polskich szkołach na Zaolziu, nie mogły skorzystać z ulgowych przejazdów w Polsce pociągami, autobusami. Teraz to się zmieni.

Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj „Ustawę o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw”. 

W praktyce oznacza to, że dzieci i młodzież, które uczą się języka polskiego, historii i geografii Polski lub innych przedmiotów w języku polskim, są uprawnione do korzystania z ulg w publicznym transporcie oraz z ulg za wstęp do muzeów i parków narodowych na terenie Polski.

Nauka ta może przebiegać szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, w szkołach działających w systemach oświaty innych państw oraz w szkołach europejskich.

Ulgę w publicznym transporcie zbiorowym uzyskają również nauczyciele tych szkół.

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.