KARWINA-STARE MIASTO / Wigilijka Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Starym Mieście, która odbyła się w niedzielę 18 grudnia, była okazją do spotkania kilku pokoleń. Organizatorzy zaprosili Scenę Bajka Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie z przedstawieniem lalkowym.

  Wigilijka jest jedną z tradycyjnych imprez Koła, na które przybywają również dawni mieszkańcy tej dzielnicy Karwiny na peryferiach miasta. Musieli się wyprowadzić, opuścić rodzinne strony, bo budowano strefę przemysłową, bo zagrażała bezpieczeństwu ich domów niedaleka kopalnia.

  Przedstawienie teatru lalek pozwala na integrację wszystkich generacji. Młodsi oglądają bajkę, starsi z sentymentem nieraz wspominają własne lata szkolne, kiedy cieszyli się z przyjazdu kukiełek. Bo Scena Bajka, dziś trzeci zespół Teatru Cieszyńskiego, to dawny Teatr Lalek Bajka, który przez kilkadziesiąt lat działał w regionie pod patronatem Zarządu Głównego PZKO.

  W Karwinie-Starym Mieście Bajka gościła dawniej dość często. Potem zaczęło brakować dzieci, polska szkoła nie istnieje tam już od dawna, toteż Bajkę zapraszano rzadziej. Przed trzema laty Scena Bajka zagrała, również podczas wigilijki Koła PZKO, przedstawienie o tematyce świątecznej „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

  W tym roku uczestnicy wigilijki obejrzeli spektakl „O kiju samobiju”, który powstał na podstawie klasycznych baśni braci Grimm i K. J. Erbena, reżyserowała Petronela Dušová. A potem odbyło się spotkanie przy wieczerzy na wzór wigilijnej i domowych ciasteczkach.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test