E-mail: info@zwrot.cz

  Rada Kongresu Polaków wysłała do gmin i miast naszego regionu, w których w ostatnim Spisie Powszechnym powyżej ustawowych 10% obywateli zgłosiło narodowość polską, bardzo ważne pismo, dotyczące monitoringu dotrzymywania praw należnych obywatelom narodowości polskiej. Informuje adresata o tym, że, cyt .: „ prosazuje zájmy polské narodnostní menšiny żijicí na územi ČR zejména vůči orgánům ústřední a místní státní správy, organům územní samosprávy a politickým představitelům“.

  Nie pominięto oświadczenia iż Kongres Polaków reprezentuje oraz broni interesów polskiej mniejszości, żyjącej w RC na terytorium całej Republiki jak również w poszczególnych terytoriach samorządowych, oraz broni interesów społeczeństwa polskiego w RC w zakresie dotrzymywania prawa do kształcenia w języku polskim, informacji, uczestniczeniu w działalności środków przekazu i publikacji w języku polskim, prawa do używania języka polskiego w życiu publicznym, oraz prawa do tablic z wielojęzycznym nazwosłowiem.

  Nic przeciwko intencji wysłania tego pisma, ale co bardziej rozgarnięci urzędnicy muszą pękać ze śmiechu czytając ten list wysłany do nich w języku administracyjnym (w RC nie używa się terminu „język urzędowy“), czyli po czesku, z proklamacją dotyczącą prawa do używania języka polskiego. Jeszcze śmieszniej to wygląda, bo to pismo po czesku jest adresowane do wójtów Polaków w Wędryni, Bystrzycy, Milikowie, Łomnej Dolnej et cetera et cetera.

  Na Zaolzie przyjeżdża co dwa lata Komisja Ekspertów Komisji Europejskiej, by wysłuchać naszych uwag dotyczących wdrażania i realizacji postanowień Traktatów Europejskich o ochronie praw miejszości i języka mniejszościowego w RC. Jest nie do pomyślenia, że by przedstawiciele Kongresu Polaków nie wiedzieli co jest umieszczone, co roku, w oficjalnym stanowisku Rządu RC p.t. „ O stanie mniejszości narodowych w RC “. Przecież są tam wpisy Komitetów Mniejszości Narodowych z poszczególnych gmin i miast, zawsze pozytywnie oceniające stan dotrzymywania praw mniejszości polskiej. I nigdy nie słyszałem, by ktoś z Rady Kongresu lub Rady Przedstawicieli KP ustosunkował się do tych, delikatnie mówiąc, nieprecyzyjnych sprawozdań.

  Po co więc są ustanowione te Komitety do Spraw Mniejszosći Narodowych? To te Komitety trzeba mobilizować do lepszej pracy i troski o dotrzymywanie wszystkich należnych praw, które zobowiązała się Republika Czeska wdrażać.

  W związku z tym, dręczy mnie nieodparte podejrzenie, że znów ktoś wrobił Prezesa KP, który to pismo podpisał.

  Reasumując mam również wątpliwości, jak mogę zgodzić się na to, by ktoś taki mnie reprezentował i co nie daj Boże, bronił moich interesów, kiedy sam nie chce korzystać z należnego mu prawa

  Stanisław Gawlik

  Artykuły w kategorii Blogi prezentują poglądy autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

  Tagi:

   Komentarze


   Czytaj również


   Może znów przejedziemy się tramwajem z Karwiny do Ostrawy. Jednak poczekać musimy jeszcze dziesięć lat
   październik052022

   Może znów przejedziemy się tramwajem z Karwiny do Ostrawy. Jednak poczekać musimy jeszcze dziesięć lat

   Uszkodzona tablica na Jaworowym. Sprawą zajmie się policja
   październik052022

   Uszkodzona tablica na Jaworowym. Sprawą zajmie się policja

   W Nawsiu powstała nowa hala sportowa. Korzystać mogą z niej nie tylko uczniowie i kluby sportowe
   październik052022

   W Nawsiu powstała nowa hala sportowa. Korzystać mogą z niej nie tylko uczniowie i kluby sportowe

   Autor kryminałów będzie w Karwinie. Spotkanie z Przemysławem Borkowskim
   październik052022

   Autor kryminałów będzie w Karwinie. Spotkanie z Przemysławem Borkowskim

   Oto oni. Finaliści nominowani do nagrody Tacy Jesteśmy
   październik042022

   Oto oni. Finaliści nominowani do nagrody Tacy Jesteśmy

   W bani cieszyńskiego ratusza ponownie umieszczono kapsułę czasu. Zobacz, co włożono do środka
   październik042022

   W bani cieszyńskiego ratusza ponownie umieszczono kapsułę czasu. Zobacz, co włożono do środka

   Trzy nowe budynki, nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz deptak. Zawodzie w Ustroniu czeka rozbudowa
   październik042022

   Trzy nowe budynki, nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz deptak. Zawodzie w Ustroniu czeka rozbudowa

   Biblioteka to nie tylko udostępnianie książek. Przekonać możecie się o tym na wystawie w Karwinie
   październik042022

   Biblioteka to nie tylko udostępnianie książek. Przekonać możecie się o tym na wystawie w Karwinie

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.