E-mail: info@zwrot.cz

  Rada Kongresu Polaków wysłała do gmin i miast naszego regionu, w których w ostatnim Spisie Powszechnym powyżej ustawowych 10% obywateli zgłosiło narodowość polską, bardzo ważne pismo, dotyczące monitoringu dotrzymywania praw należnych obywatelom narodowości polskiej. Informuje adresata o tym, że, cyt .: „ prosazuje zájmy polské narodnostní menšiny żijicí na územi ČR zejména vůči orgánům ústřední a místní státní správy, organům územní samosprávy a politickým představitelům“.

  Nie pominięto oświadczenia iż Kongres Polaków reprezentuje oraz broni interesów polskiej mniejszości, żyjącej w RC na terytorium całej Republiki jak również w poszczególnych terytoriach samorządowych, oraz broni interesów społeczeństwa polskiego w RC w zakresie dotrzymywania prawa do kształcenia w języku polskim, informacji, uczestniczeniu w działalności środków przekazu i publikacji w języku polskim, prawa do używania języka polskiego w życiu publicznym, oraz prawa do tablic z wielojęzycznym nazwosłowiem.

  Nic przeciwko intencji wysłania tego pisma, ale co bardziej rozgarnięci urzędnicy muszą pękać ze śmiechu czytając ten list wysłany do nich w języku administracyjnym (w RC nie używa się terminu „język urzędowy“), czyli po czesku, z proklamacją dotyczącą prawa do używania języka polskiego. Jeszcze śmieszniej to wygląda, bo to pismo po czesku jest adresowane do wójtów Polaków w Wędryni, Bystrzycy, Milikowie, Łomnej Dolnej et cetera et cetera.

  Na Zaolzie przyjeżdża co dwa lata Komisja Ekspertów Komisji Europejskiej, by wysłuchać naszych uwag dotyczących wdrażania i realizacji postanowień Traktatów Europejskich o ochronie praw miejszości i języka mniejszościowego w RC. Jest nie do pomyślenia, że by przedstawiciele Kongresu Polaków nie wiedzieli co jest umieszczone, co roku, w oficjalnym stanowisku Rządu RC p.t. „ O stanie mniejszości narodowych w RC “. Przecież są tam wpisy Komitetów Mniejszości Narodowych z poszczególnych gmin i miast, zawsze pozytywnie oceniające stan dotrzymywania praw mniejszości polskiej. I nigdy nie słyszałem, by ktoś z Rady Kongresu lub Rady Przedstawicieli KP ustosunkował się do tych, delikatnie mówiąc, nieprecyzyjnych sprawozdań.

  Po co więc są ustanowione te Komitety do Spraw Mniejszosći Narodowych? To te Komitety trzeba mobilizować do lepszej pracy i troski o dotrzymywanie wszystkich należnych praw, które zobowiązała się Republika Czeska wdrażać.

  W związku z tym, dręczy mnie nieodparte podejrzenie, że znów ktoś wrobił Prezesa KP, który to pismo podpisał.

  Reasumując mam również wątpliwości, jak mogę zgodzić się na to, by ktoś taki mnie reprezentował i co nie daj Boże, bronił moich interesów, kiedy sam nie chce korzystać z należnego mu prawa

  Stanisław Gawlik

  Artykuły w kategorii Blogi prezentują poglądy autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

  Tagi:

   Komentarze


   Czytaj również


   Z POCZTY REDAKCYJNEJ: Chór Stonawa wyjechał na zgrupowanie
   maj192022

   Z POCZTY REDAKCYJNEJ: Chór Stonawa wyjechał na zgrupowanie

   Harcerska Drużyna Wodna „Opty” obchodzi w tym roku 50-lecie. Harcerze postanowili uczcić go w ruchu
   maj192022

   Harcerska Drużyna Wodna „Opty” obchodzi w tym roku 50-lecie. Harcerze postanowili uczcić go w ruchu

   Na cmentarzu w Hawierzowie-Szumbarku zainstalowano rzeźbę św. Barbary. Ku pamięci ofiar tragedii górniczej
   maj192022

   Na cmentarzu w Hawierzowie-Szumbarku zainstalowano rzeźbę św. Barbary. Ku pamięci ofiar tragedii górniczej

   Zaplanuj z nami weekend! Ciekawe wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim
   maj192022

   Zaplanuj z nami weekend! Ciekawe wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim

   Matury w trzynieckim szpitalu. Egzaminy zdają uczennice Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie
   maj182022

   Matury w trzynieckim szpitalu. Egzaminy zdają uczennice Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie

   W najbliższą sobotę w Piotrowicach będzie można dobrze zjeść, wypić, posłuchać muzyki i… cofnąć się w czasie o około pięćdziesiąt lat
   maj182022

   W najbliższą sobotę w Piotrowicach będzie można dobrze zjeść, wypić, posłuchać muzyki i… cofnąć się w czasie o około pięćdziesiąt lat

   Gratka dla młodzieży, która interesuje się fotografią i Śląskiem Cieszyńskim. Ogłoszono konkurs
   maj182022

   Gratka dla młodzieży, która interesuje się fotografią i Śląskiem Cieszyńskim. Ogłoszono konkurs

   Druga edycja Olza RUN. Bieg, który łączy
   maj182022

   Druga edycja Olza RUN. Bieg, który łączy

   REKLAMA

   reklaama
   REKLAMA DOLANSKI GROM
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.