Informacje dla Polaków w Czechach!

  Rada Kongresu Polaków wysłała do gmin i miast naszego regionu, w których w ostatnim Spisie Powszechnym powyżej ustawowych 10% obywateli zgłosiło narodowość polską, bardzo ważne pismo, dotyczące monitoringu dotrzymywania praw należnych obywatelom narodowości polskiej. Informuje adresata o tym, że, cyt .: „ prosazuje zájmy polské narodnostní menšiny żijicí na územi ČR zejména vůči orgánům ústřední a místní státní správy, organům územní samosprávy a politickým představitelům“.

  Nie pominięto oświadczenia iż Kongres Polaków reprezentuje oraz broni interesów polskiej mniejszości, żyjącej w RC na terytorium całej Republiki jak również w poszczególnych terytoriach samorządowych, oraz broni interesów społeczeństwa polskiego w RC w zakresie dotrzymywania prawa do kształcenia w języku polskim, informacji, uczestniczeniu w działalności środków przekazu i publikacji w języku polskim, prawa do używania języka polskiego w życiu publicznym, oraz prawa do tablic z wielojęzycznym nazwosłowiem.

  Nic przeciwko intencji wysłania tego pisma, ale co bardziej rozgarnięci urzędnicy muszą pękać ze śmiechu czytając ten list wysłany do nich w języku administracyjnym (w RC nie używa się terminu „język urzędowy“), czyli po czesku, z proklamacją dotyczącą prawa do używania języka polskiego. Jeszcze śmieszniej to wygląda, bo to pismo po czesku jest adresowane do wójtów Polaków w Wędryni, Bystrzycy, Milikowie, Łomnej Dolnej et cetera et cetera.

  Na Zaolzie przyjeżdża co dwa lata Komisja Ekspertów Komisji Europejskiej, by wysłuchać naszych uwag dotyczących wdrażania i realizacji postanowień Traktatów Europejskich o ochronie praw miejszości i języka mniejszościowego w RC. Jest nie do pomyślenia, że by przedstawiciele Kongresu Polaków nie wiedzieli co jest umieszczone, co roku, w oficjalnym stanowisku Rządu RC p.t. „ O stanie mniejszości narodowych w RC “. Przecież są tam wpisy Komitetów Mniejszości Narodowych z poszczególnych gmin i miast, zawsze pozytywnie oceniające stan dotrzymywania praw mniejszości polskiej. I nigdy nie słyszałem, by ktoś z Rady Kongresu lub Rady Przedstawicieli KP ustosunkował się do tych, delikatnie mówiąc, nieprecyzyjnych sprawozdań.

  Po co więc są ustanowione te Komitety do Spraw Mniejszosći Narodowych? To te Komitety trzeba mobilizować do lepszej pracy i troski o dotrzymywanie wszystkich należnych praw, które zobowiązała się Republika Czeska wdrażać.

  W związku z tym, dręczy mnie nieodparte podejrzenie, że znów ktoś wrobił Prezesa KP, który to pismo podpisał.

  Reasumując mam również wątpliwości, jak mogę zgodzić się na to, by ktoś taki mnie reprezentował i co nie daj Boże, bronił moich interesów, kiedy sam nie chce korzystać z należnego mu prawa

  Stanisław Gawlik

  Artykuły w kategorii Blogi prezentują poglądy autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.

  Tagi:

   Komentarze


   Czytaj również


   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
   Czerwiec122021

   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
   Czerwiec122021

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

   Przejażdżka kolejką górniczą
   Czerwiec122021

   Przejażdżka kolejką górniczą

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
   Czerwiec122021

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

   Gra pianistki
   Czerwiec122021

   Gra pianistki

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka
   Czerwiec112021

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?
   Czerwiec112021

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie
   Czerwiec112021

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test