STONAWA / Koncerty w kościołach są dla chórów pezetkaowskich jedną z okazji do zaprezentowania swoich szerokich możliwości repertuarowych. Toteż chętnie korzystają z zaproszeń do takich występów. W niedzielę 4 grudnia w koncercie adwentowym w refleksyjnym klimacie, zapowiedzianym jako recital premierowy, w kościele ewangelickim w Stonawie wziął udział chór Lira z Karwiny-Darkowa oraz artystki z Polski Bogumiła Faustyna Dunikowska i Urszula Mizia.

Słuchaczy przywitał pastor stonawski Władysław Volný, który również poprowadził nabożeństwo. Głównym organizatorem koncertu był Tadeusz Konieczny, prezes chóru mieszanego Lira działającego w Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Darkowie. Lira pod batutą dyrygentki Beaty Pilśniak-Hojki zaśpiewała w drugiej części koncertu.

Program pierwszej części wypełniły utwory w wykonaniu artystek z Polski. Bogumiła Faustyna Dunikowska jest organistką i pianistką, sama również komponuje. Urszula Mizia to wiolonczelistka. Obydwie uprawiają działalność artystyczną, koncertują w Polsce i za granicą, gościły także na Zaolziu. Są też pedagogami, pracownikami naukowymi w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Koncert  rozpoczęła „Toccata adwentowa”, a po modlitwach zabrzmiała „Refleksja adwentowa” na organy w wykonaniu Bogumiły Faustyny Dunikowskiej. Przedstawiła też własny „Fresk”. Wraz z Urszulą Mizią, która grała na wiolonczeli, zaprezentowała sonaty Brevala, Marcellego, Vivaldiego, arię „A dream” Nölka.

Chór mieszany Lira, który w Darkowie kontynuuje tradycje śpiewacze zapoczątkowane przez zespół założony w 1910 roku, rozpoczął od pieśni „Canticorum iubilo” Händla. Zaśpiewał utwory muzyki poważnej Gomółki, Greczaninowa, Brucknera. Zabrzmiało „Alleluja” Younga oraz „Narodil se” Vlka. Końcowym akcentem były polskie pieśni nawiązujące do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia z pastuszkami w tytule w opracowaniu Stuligrosza i Wilmowskiego.

CR

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test