KATOWICE / Dziesiątki zespołów, chórów, teatrów, inicjatyw – tym wszystkim może się pochwalić Zaolzie. Dlaczego więc tak mało nasze inicjatywy obecne są w ofercie kulturalnej województwa śląskiego? Na ten temat między innymi rozmawiano podczas konferencji „Zaolzie dla Polski”. Oferta Kulturalna polskich środowisk z czeskiego Śląska, która odbyła się w czwartek w Regionalnym Instytucie Kultury Katowicach.

W konferencji udział wzięli prezes ZG PZKO Jan Ryłko, prezes Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO Leszek Richter, redaktor naczelna naszego miesięcznika Halina Szczotka oraz pracownicy instytucji kulturalnych z województwa śląskiego.

Przedstawiciele Zaolzia zaprezentowali bogatą działalność kulturalną i oświatową Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Skupili się głównie na przedstawieniu zespołów działających od Mostów koło Jabłonkowa aż po Bogumin.

Szczegółowo opisali też pracę poszczególnych Sekcji ZG PZKO, która również może być ciekawa dla partnerów z województwa śląskiego. Podkreślono doświadczenie PZKO w realizacji najróżniejszych przedsięwzięć transgranicznych i międzynarodowych.

Licznie zebrani przedstawiciele instytucji kultury z województwa śląskiego obejrzeli prezentację ze sporym zainteresowaniem. Podczas roboczej części spotkania rozmawiano o konkretnych możliwościach współpracy i o konieczności koordynacji tejże współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami kultury. Na spotkaniu padła propozycja stworzenia projektu współpracy. Uczestnicy postanowili rozmowy kontynuować jeszcze jesienią tego roku.

Konferencja jest częścią projektu „Fenomen Zaolzia – zagłębia polskiej kultury”, realizowanego przez stowarzyszenie Grupa Twórcza OCOCHODZI, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Tagi: , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.