Już dziś odbywa się Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC. Na bieżąco śledzimy – a Wy wraz z nami – co dzieje się na sali obrad i w kuluarach. Zapraszamy do naszej relacji na żywo.

  Dajcie znać o naszej relacji też swoim znajomym!

  CF6A61248.50 Sala powoli zapełnia się delegatami na Zgromadzenie Ogólne. Delegaci czas do rozpoczęcia obrad umilają sobie lekturą najnowszego numeru naszego miesięcznika „Zwrot” oraz „Głosu Ludu”.

  9.07 Stanisław Folwarczny ogłosił opóźnienie w rozpoczęciu obrad. Wszyscy czekają jeszcze na niektórych ważnych gości Zgromadzenia Ogólnego.

  IMG_17149.14 Przyjechali oficjalni goście, wśród nich m.in. sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak, ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, konsul generalny Janusz Bilski, hetman województwa morawsko-śląskiego Miroslav Novák, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski.

  IMG_17249.25 Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu „Gaude mater Polonia” w wykonaniu zespołu śpiewaczego Collegium Canticorum. Jako pierwszy przemówił ks. Bogusław Kokotek, zaraz po nim modlitwę odmówił ks. Adam Rucki.

  IMG_1728

  9.50 Prezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek otworzył oficjalne obrady, które poprowadzi Stanisław Folwarczny.

  IMG_173210.04 Lech Niedoba prosi o włączenie do programu sprawozdania finansowego Kongresu Polaków. – Jest to ważny dokument, do którego Zgromadzenie Ogólne powinno się ustosunkować – mówi Lech Niedoba. Oprócz tego wnioskował o przesunięcie przyjęcia ordynacji wyborczej za punkt przyjęcia nowego statutu.

  CF6A640610.20 Do zgromadzonych przemawia Jan Dziedziczak. – O Zaolziu się mówi, o Zaolziu się czyta – powiedział Jan Dziedziczak, dodając, że Zaolzie często stawiane jest jako wzór działalności dla innych środowisk polskich poza granicami kraju. – Hasło Postaw na polskość jest bardzo ważne. Cieszę się, że państwo stawiacie sobie pytanie o to, jak kultywować polskość – przyznał Dziedziczak, który pochwalił fakt stworzenia Wizji 2035. Poprosił Polaków o to, by promowali Polskę w Republice Czeskiej.

  10.30 Przemawia poseł Stanisław Pięta. – Dziękuję za to, że jesteście wierni naszym znakom – biało-czerwonemu sztandarowi i krzyżowi – stwierdził. Dodał, że nie ma polski różowej, tęczowej. – Polak klęka tylko przed krzyżem – dodał.

  CF6A649310.35 Senator Artur Warzocha przeczytał list marszałka Senatu RP Stanisław Karczewskiego.

  CF6A652710.45 Senator RC Petr Gawlas przeczytał po polsku list marszałka Senatu RC Milana Štěcha. Później do zebranych również po polsku skierował kilka słów. Swoją wypowiedź zakończył w języku czeskim.

  CF6A6555

  10.50 Zebranych przywitał hetman województwa morawsko-śląskiego Miroslav Novák. O współpracy z Kongresem Polaków mówił też konsul generalny Janusz Bilski

  CF6A657310.56 – Chciałbym podziękować Kongresowi za zaangażowanie w pracach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – stwierdził Tadeusz Pilat, przewodniczący Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

  CF6A6604_i10.59 Przeczytano list Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu, szefa Gabinetu Prezydenta RP.

  CF6A667911.10 Przemawiał Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

  CF6A673611.15 Eugeniusz Delong, członek Rządowej Rady ds. Mniejszości Narodowych podkreślił, że Polacy w Republice Czeskiej mają bardzo dobre warunki do działania, które zapewnia im Republika Czeska. Wspomniał też o konflikcie Kongresu Polaków i PZKO. – Prezesie Janie Ryłko i Józefie Szymeczku, nie skaczcie sobie do oczu, podajcie sobie ręce – powiedział.

  CF6A680211.25 Józef Szymeczek otrzymał nagrodę Genius Loci Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej od Stowarzyszenia Księgarzy Śląskich.

  CF6A683611.30 Ponowne głosowanie na temat porządku obrad, które zaowocowało głosowaniem o ordynacji wyborczej. W sali już się znajduje tablica, na której można zgłaszać kandydatów do Rady Kongresu Polaków oraz do Rady Nadzorczej Kongresu Polaków.

  IMG_175111.40 Pierwszą osobą wpisaną na tablicy był Jan Ryłko, prezes ZG PZKO, który został w ten sposób kandydatem do Rady Kongresu Polaków.

  CF6A693111.43 Prezes Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek składa sprawozdanie z działalności Kongresu Polaków w RC za ostatnie cztery lata. Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów. Wstrzymało się trzech delegatów.

  IMG_175612.18 Zygmunt Rakowski proponuje przyjąć uchwałę o tym, że ZO wzywa Zarząd Główny PZKO oraz Radę Kongresu Polaków do zachowania atmosfery zgody i kierowania się celem nadrzędnym, czyli utrzymaniem polskości na terenie czeskim. Działania którejkolwiek ze stron sprzeczne z powyższym powinny być napiętnowane. Prezes Jan Ryłko poprosił o dodanie do uchwały informacji, że to powinno dotyczyć obu stron. Uchwała została uchwalona, osiem osób się wstrzymało, dwie głosowały przeciw.

  IMG_1774

  12.47 Prezes PZKO Jan Ryłko zgodził się kandydować do Rady Kongresu Polaków. Również wiceprezes  PZKO Andrzej Suchanek podpisał się pod swoją kandydaturą.

  IMG_8516[1]13.40 Rozpoczęcie popołudniowej części obrad. Kolejnym punktem jest przedstawienie i przyjęcie nowego statutu. Tomasza Pustówka przedstawił propozycje zmian w statucie przygotowanych przez Radę KP.

  CF6A710213.45 Poprawki do statutu Kongresu Polaków zgłosił Lech Niedoba. Proponuje m.in., by prezesa KP wybierali delegaci na Zgromadzeniu Ogólnym. Przeciwny temu jest Tomasz Pustówka, który wspiera obecną zasadę, wg której prezesa wybiera Rada Kongresu Polaków. Głos w temacie zabrał też Józef Pilich, który uważa, że należy głosować o zgłoszonych wnioskach. – Obywatele, opamiętajcie się – apelował Bronisław Firla.

  14.11 Zgromadzenie Ogólne zdecydowało, że nie dojdzie do zmiany wyboru prezesa Kongresu Polaków. Przeciwko wnioskowi Niedoby głosowały 132 osoby.

  14.13 Delegaci głosują teraz o liczbie przedstawicieli organizacji w Radzie Przedstawicieli Kongresu Polaków. Lech Niedoba proponuje, by każda organizacja mogła delegować jednego delegata na 500 członków organizacji. Przeciwko było 119 delegatów.

  14.21 Uchwalono nowe brzmienie statutu Kongresu Polaków, zaproponowane przez Komisję Statutową. Za było 136 delegatów, przeciw 1, wstrzymało się 8.

  14.22 Do Rady Kongresu Polaków kandyduje 18 osób: Józef Szymeczek, Tomasz Pustówka, Mariusz Wałach, Jan Ryłko, Małgorzata Rakowska, Andrzej Russ, Andrzej Bizoń, Michał Zawadzki, Mariusz Zawadzki, Władysław Adamiec, Dariusz Branny, Lech Niedoba, Danuta Branna, Andrzej Suchanek, Michał Chrząstowski, Franciszek Jasiok, Izabela Walaska, Tomasz Ondruch.

  14.45 Do Rady Nadzorczej Kongresu Polaków kandyduje 8 osób: Rafał Zawadzki, Stanislaw Fierla, Roman Sekula, Bogdan Siderek, Dominik Ryłko, Michał Przywara, Dariusz Cymerys, Dominik Siderek.

  CF6A744314.56 Rozpoczęły się wybory członków Rady Kongresu Polaków oraz Rady Nadzorczej Kongresu Polaków.

  CF6A7476

  15.19 Rozpoczęła się dyskusja na temat Wizji 2035. Przedstawia ją Zygmunt Rakowski.

  CF6A7500

  15.23 Rakowski chce pracować nad wprowadzeniem w życie Wizji 2035, chce, by przy Kongresie Polaków powstał zespół realizacyjny.

  15.33 Barbara Smugała mówi o sytuacji szkolnictwa polskiego w Republice Czeskiej.

  15.35 Andrzej Bizoń opisuje sytuację szkolnictwa średniego na Zaolziu. Mówi nie tylko o Gimnazjum, ale też o polskich klasach w Akademii Handlowej.

  15.48 Roman Zemene przedstawia analizę sytuacji polskiej społeczności w Wędryni. Mówi m.in. o tym, jak udało się zrobić dwujęzyczną kronikę w Wędryni. Apeluje o stworzenie komisji ds. wdrażania i przestrzegania dwujęzyczności.

  16.00 Prezes PZKO Jan Ryłko prezentuje Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Mówi o wzorowej współpracy PZKO z innymi organizacjami polskimi, m.in. Macierzą Szkolną, Rodziną Katyńską, Beskidem Śląskim. – Jestem dumny z tego, że mogę być prezesem takiej organizacji – mówi Ryłko. Apeluje też o jedność na Zaolziu.

  16.30 W dyskusji wystąpili m.in. kierownik artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Bogdan Kokotek, Michał Przywara, Melchior Sikora, wójt Wędryni Bogusław Raszka. Jako ostatnia występuje Danuta Branna, która apeluje o to, by informować społeczeństwo większościowe o polskiej mniejszości na Zaolziu.

  16.35 Już niedługo zostaną ogłoszone wyniki wyborów.

  CF6A762916.36 Do Rady Kongresu Polaków wchodzą: Andrzej Bizoń 128 głosów, Tomasz Pustówka  122 głosy, Józef Szymeczek 119 głosów, Mariusz Wałach 119 głosów, Małgorzata Rakowska 106 głosów, Dariusz Branny 92 głosy, Danuta Branna 77 głosów.

  CF6A7646Następuje druga tura wyborów. Obecni będą wybierać z następujących delegatów: Mariusz Zawadzki, Michał Zawadzki, Andrzej Suchanek, Izabela Wałaska.

  86 głosów i miejsce w Radzie Kongresu Polaków otrzymał Mariusz Zawadzki. W związku z tym ogłoszona jest trzecia tura wyborów. W trzeciej turze delegaci wybierają jednego z dwu kandydatów, którymi są Izabela Wałaska i Andrzej Suchanek.

  Nie będzie czwartej rundy. Zostało oddanych 115 głosów. Ostatnim wybranym członkiem Rady Kongresu Polaków został Andrzej Suchanek.

  CF6A7665

  17.48 Jan Ryłko protestuje przeciwko już przyjętej uchwale, ponieważ jego zdaniem narusza ona prawa organizacji zrzeszonych w Kongresie Polaków i nie jest zgodna ze statutem. W uchwale mówi się bowiem, że jedynym wspólnym reprezentantem interesów Polaków na Zaolziu jest Kongres Polaków w RC. Statut PZKO mówi np., że to PZKO jest reprezentantem Polaków mieszkających w RC.

  18.01 Tomasz Pustówka stwierdził, że nie można po raz drugi głosować o raz przyjętej uchwale.

  18.06 Przebiegają rozmowy, czy przyjąć uchwałę o tym, że „Głos Ludu” nie powinien zmieniać nazwy.

  18.07 Delegaci głosują, czy mają głosować o tym, czy przyjąć uchwałę, że „Głos Ludu” nie powinien zmieniać nazwy.

  18.08 Delegaci nie będą głosować o zmianie nazwy „Głosu Ludu”.

  KP2016-7836_i18.18 Znamy nowego prezesa Kongresu Polaków. Został nim wybrany Mariusz Wałach. Pierwszym wiceprezesem został wybrany Tomasz Pustówka. Drugim wiceprezesem jest Józef Szymeczek.

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test