SUCHA GÓRNA / W piątek 28 lutego na Sejmiku Gminnym, który odbył się w Domu PZKO w Suchej Górnej, spotkali się polscy mieszkańcy gminy. Głównym celem był wybór delegatów na kwietniowe XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz pełnomocnika gminnego.

  W spotkaniu, które prowadził pełnomocnik gminny Jan Gałuszka, wzięli udział prezes Rady Kongresu Polaków Mariusz Wałach, przewodnicząca Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków Małgorzata Rakowska, jak również prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Helena Legowicz. Przybył wójt Suchej Górnej Jan Lipner oraz przewodniczący gminnej komisji ds. mniejszości narodowych Jan Charvát.

  Obecni byli też wybrani już na Zgromadzenie Ogólne KP przedstawiciele działających w Suchej Górnej polskich organizacji. Miejscowe Koło PZKO będzie reprezentować Edward Rychlik, Macierz Szkolną Zbigniew Zachwieja, Towarzystwo Nauczycieli Polskich dyrektor polskiej szkoły i przedszkola Monika Plášková.

  Mariusz Wałach przedstawił obecnym działalność Kongresu Polaków. Przypomniał, że Kongres walczy również o prawa przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji. Podkreślił, że Republika Czeska posiada wysokie standardy, jeśli chodzi o opiekę nad mniejszością. Stwierdził z satysfakcją, że przez trzydzieści lat istnienia Kongres rozwiązał wszystkie najważniejsze problemy mniejszości, trzeba jednak pilnować, by się to nie popsuło.

  Wyjaśniając, na jakich zasadach działa Kongres Polaków, przypomniał, że Rada Przedstawicieli to jakby parlament, zaś Rada KP jest organem wykonawczym. Etatowymi pracownikami KP są kanclerz, sekretarka oraz kierownik Ośrodka Dokumentacyjnego. Podkreślił dobrą współpracę z PZKO, którą potwierdziła później również Helena Legowicz. Ceni sobie, że PZKO jest zapraszane do wspólnych rozmów z władzami czy do konsultacji.

  Mariusz Wałach zaprezentował też „Wizję 2035. Strategię rozwoju polskości na Zaolziu”, której pierwszym krokiem było stworzenie Funduszu Rozwoju Zaolzia. Wsparcie finansowe z FRZ mogą otrzymać projekty w jakiś sposób innowacyjne. Przedstawił cele powstającego Centrum Rozwoju Zaolzia, które ma służyć promocji polskiej kultury, promocji Zaolzia i wspieraniu oświaty.

  Ważnymi tematami, na które starał się uczulić, były kwestie dotyczące Spisu Ludności oraz prawa, jakie daje posiadanie Karty Polaka. Spis Ludności odbędzie się w przyszłym roku, a od tego, ile osób wpisze w nim narodowość polską, zależeć będzie później możliwość egzekwowania praw mniejszości.

  Wójt Suchej Górnej Jan Lipner stwierdził, że obecność na Sejmiku pomogła poszerzyć jego horyzonty. Mówiąc o dobrej współpracy, podkreślił, że 60-70 procent kultury w gminie robią Polacy, a z polskiej szkoły wychodzą elitarni uczniowie.

  W temacie, jak dotrzeć do młodego pokolenia, głos zabrała również dyrektor szkoły Monika Plášková. – Szkoła radzi sobie doskonale, nie ma problemów – potwierdziła słowa wójta. Jest szkołą otwartą, której hasło brzmi „Spotkajmy się”, specjalizuje się w edukacji regionalnej. – Stawiamy na polskość – podkreśliła pani dyrektor, przypominając, że polskie szkolnictwo w gminie istnieje od 1870 roku, a w tym roku będzie 90-lecie szkoły w żółtym budynku.

  Delegatami na Zgromadzenie Ogólne KP, którzy zostali wybrani na Sejmiku w Suchej Górnej, są Jan Gałuszka, który nadal będzie pełnomocnikiem gminy, i Zbysław Przeczek. Rezerwową delegatką jest Jadwiga Makówka, zastępcą pełnomocnika Zbigniew Zachwieja.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.