KOSZARZYSKA / Kolejną szkołą, gdzie dziennikarze i współpracownicy „Zwrotu” przeprowadzili warsztaty „Piszmy razem” dla uczniów redagujących szkolną gazetkę były Koszarzyska. 

  W warsztatach brali udział uczniowie niższego stopnia, którzy tworzą dwujęzyczną gazetkę „Dziennikarz/Novinář”.

  W Koszarzyskach redaktorzy i współpracownicy „Zwrotu” razem z uczniami przygotowywali plan nowej gazetki, zwracając uwagę na to, jakich gatunków dziennikarskich można użyć. Wspólnie ustalali też, na których stronach i w którym miejscu najlepiej umieścić najważniejsze teksty. Wiesław Przeczek zdradził młodym dziennikarzom, w jaki sposób komponować fotografie.

  Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2016.

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test