SUCHA GÓRNA / W Polskiej Szkole Podstawowej w Suchej Górnej nie ma szkolnej gazetki. Możliwe jednak, że ten stan rzeczy zmieni się po warsztatach dziennikarskich „Zwrotu”. Redaktorzy i współpracownicy naszej redakcji zawitali w mury żółtego budynku w poniedziałek 22 lutego.

  W warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Piszemy razem” wzięło udział jedenaścioro uczniów starszych klas. Wpierw uczniowie z wygłoszonego przez redaktor naczelną naszego miesięcznika Halinę Szczotkę wstępu dowiedzieli się, jakie są gatunki dziennikarskie, na czym polega planowanie gazety i na co w procesie tym należy zwrócić uwagę.

  Z zaciekawieniem słuchali, ale także sami trafnie znajdowali odpowiedzi na stawiane im pytania choćby o to, na których stronach gazety warto umieścić najważniejsze treści.

  Po tym krótkim teoretycznym wstępie podzieleni na trzyosobowe grupy przystąpili do praktycznej pracy nad planowaniem konkretnego numeru szkolnej gazetki.

  Było więc wymyślanie nazwy i projektowanie gazety, burza mózgów podczas doboru tematów artykułów, które miałyby się w numerze znaleźć, wreszcie planowanie, który materiał zamieścić na której stronie, jakim zdjęciem go zilustrować, czy jakiego gatunku dziennikarskiego użyć do opracowania danego tematu.

  Nad wszystkim tym uczniowie pracowali samodzielnie pod okiem i przy wsparciu i pomocy dziennikarzy i współpracowników „Zwrotu”. O samej fotografii prasowej, podstawach kompozycji zdjęcia i podstawowej jego obróbce opowiedział młodzieży fotograf „Zwrotu” Wiesław Przeczek.

  Kolejne zadanie, z którym zmagali się uczestnicy warsztatów, miało na celu zwrócenie uwagi młodych redaktorów na poprawność językową w pracy dziennikarza.

  Otrzymali tekst artykułu do szkolnej gazetki opisujący wycieczkę uczniów do Cieszyna.  Ich zadaniem było wyłapanie błędów, których w tekście było niemało. A błędy były różnorakie – od zwykłych ortograficznych i językowych, poprzez czechizmy, kończąc na literówkach.

  Okazało się, że uczniowie radzili sobie z tym niemal wyśmienicie. Tylko niektóre funkcjonujące w naszej gwarze czechizmy umknęły uwadze młodych adeptów na korektorów.

  Pomysłów na to, o czym można napisać w bieżącym numerze gazetki, nie brakowało. Raczej brakowało miejsca w przygotowanych na warsztaty makietach, na których uczniowie rozrysowywali plan gazetki.

  – Dzieci mają niesamowitą wyobraźnię – podkreśla Szczotka. Podczas warsztatów zaplanowano pierwsze numery pisemek: „Suszanin”, „Suskie Krzyki”, „Wieści z żółtego budynku” i „Długopis”.

  Różne uczniowie zaprojektowali szaty graficzne, różne mieli pomysły na finansowanie gazetki.

  Czy zainspirowana naszymi warsztatami gazetka w suskiej szkole faktycznie powstanie?

  – Chciałybyśmy. Tylko nie wiemy co na to pan dyrektor, czy nauczyciele pomogą. No i czy uczniowie będą chcieli ją czytać… – zastanawiały się po warsztatach Natalia, Denisa i Karolina pracujące razem w jednej grupie. Życzymy powodzenia i kibicujemy.

  Przebieg warsztatów podsłuchiwały i podglądały ekipy Polskiej Redakcji Czeskiego Radia Ostrawa oraz Wiadomości w  języku polskim Czeskiej Telewizji Ostrawa.

  Reportaż radiowy można znaleźć w archiwum rozgłośni. Telewizja nada relacje w najbliższą niedzielę rano o 6:00 (CT1) oraz o 19:20 (CT2), program będzie również dostępny w internecie (początek od 17:55 minuty).

  Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2016.

  (indi)

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.