CZESKI CIESZYN / W przyszłym roku Polski Związek Kulturalno-Oświatowy obchodzić będzie 70-lecie. W chwili obecnej ma ok. 12,5 tysięcy członków. Co zrobić, by w przyszłości ich liczba nie zmalała?

  Kierunek dalszego rozwoju organizacji miałaby wytyczyć strategia, nad którą PZKO właśnie pracuje.

  – Prace nad strategią trwają już co najmniej dwa lata. Część działań była realizowana w ramach projektu  „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”. Ich wyniki zostały ujęte w monografii „Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregione Śląsk Cieszyński”. Kolejnym etapem w budowaniu strategii było powołanie zespołu roboczego, do którego zaprosiliśmy fachowców z zakresu nauk społeczno – ekonomicznych. Strategia będzie opracowywana m. in. w opraciu o badania empiryczne i w miarę możliwości szerokie kosultacje społeczne – opisuje Leszek Richter, członek ZG PZKO.

  Zespół roboczy pracuje w składzie: Magdalena Ćmiel (koordynator z ramienia PZKO) Jan Ryłko (prezes PZKO), Leszek Richter (PZKO), dr inż. Łukasz Wróblewski – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dr Tadeusz Kania z Zakładu Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i prof. dr hab. Radosław Zenderowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Badania socjologiczne, które pomogą w stworzeniu strategii, przeprowadzi Barbara Grabowska z Uniwersytetu Śląskiego.

  Po ustaleniu podstawowych założeń członkowie zespołu rozpoczną konsultacje w terenie, wśród bazy członkowskiej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Zbadają potrzeby Miejscowych Kół, Rad Obwodowych i Sekcji.

  Strategia ma na celu określenie nie tylko wewnętrznego rozwoju Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, ale też wskazanie kierunku współpracy z innymi polskimi organizacjami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Polakami niezrzeszonymi w innych organizacjach oraz większościowym społeczeństwem.

  Zespół roboczy powinien prace nad strategią ukończyć do października tego roku.

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.