CZESKI CIESZYN / W ramach projektu „Piszmy razem” ogłaszamy konkurs na reportaż, recenzję i wywiad dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej.

  Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie po jednym tekście w każdej kategorii. Teksty nie muszą być wcześniej publikowane w pisemkach szkolnych. W konkursie mogą wziąć udział również uczniowie tych szkół, w których nie ma pisemek szkolnych. Warunkiem udziału w konkursie nie jest też uczestnictwo szkoły w warsztatach dziennikarskich „Piszmy razem”.

  Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj.

  Prace można przesyłać w języku polskim o dowolnej tematyce do 30 czerwca 2016 r. na adres redakcji miesięcznika „Zwrot” (ul. Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn) z dopiskiem Konkurs „Piszmy razem”.

  Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2016.

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.