SZTOKHOLM / Przedstawiciele mediów polonijnych i polskich ukazujących się poza granicami Polski spotkali się w ubiegłym tygodniu w Sztokholmie na Europejskim Forum Mediów Polonijny.

  Miesięcznik „Zwrot” reprezentował na spotkaniu przedstawiciel wydawcy, prezes ZG PZKO Jan Ryłko. Trzydniowe obrady rozpoczęły się 27 listopada. Uczestniczyło w nich blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Białorusi, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji.

  Drugą edycję Europejskiego Forum Mediów Polonijnych (EFMP) zorganizowało pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie. Współorganizatorami spotkania była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

  Forum rozpoczęło się 27 listopada. – Po wystąpieniach oficjalnych gości nadszedł czas na prezentację uczestników forum. Każdy z obecnych przedstawił profil, redakcję, sposób dystrybucji oraz warunki działalności, w tym finansowanie – relacjonuje spotkanie Jan Ryłko, który zaprezentował „Zwrot”, portal www.zwrot.cz, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy oraz jego strony internetowe www.pzko.cz.

  Informował nie tylko o sposobie dystrybucji miesięcznika, jego finansowaniu oraz problemach, jakim redakcja musi stawiać czoła na co dzień, ale też o innych inicjatywach redakcji, jak np. projekcie „Piszmy razem”, koncertach, konkursach literackich. – „Zwrot” zebrał wiele pozytywnych opinii i ocen, doceniono jego zawartość merytoryczną i szatę graficzną – powiedział po powrocie Jan Ryłko.

  Jakie tematy poruszano podczas obrad? Rozmawiano głównie o sytuacji finansowej mediów polonijnych w Europie i ich przyszłości. Poruszano też temat współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy wschodnimi i zachodnimi mediami, warsztatów i szkoleń dla dziennikarzy. Mówiono również o stworzeniu wspólnej platformy organizacyjnej dla mediów polonijnych w Europie.

  – W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają periodyki a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje. Musimy wspólnie działać na rzecz kondycji mediów o charakterze misyjnym. Z pewnością różne są problemy mediów w różnych krajach. Obserwujemy jednoczenie się mediów na Wschodzie, ale jałtańską barierę Wschód-Zachód musimy w końcu przełamać nie tylko organizacyjnie, ale również w naszej mentalności. Media polonijne w Europie muszą mieć wspólną platformę spotkań i wymiany doświadczeń – apelował podczas spotkanie współorganizator konferencji Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Podkreślił też rolę Forum w integracji mediów polonijnych w Europie i działaniu na rzecz wzmocnienia ich kondycji.

  Na spotkaniu obecny był też Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak odpowiedzialny między innymi w resorcie dyplomacji za sprawy Polonii. – W dyplomacji zawsze symboliczna jest pierwsza wizyta. Dlatego wybrałem spotkanie z mediami polonijnymi, bo są państwo dla nas bardzo ważnymi partnerami, z którymi działamy razem dla Polski – powiedział do zebranych.

  Podkreślił też dużą rolę mediów polonijnych, które są źródłem wiedzy o Polsce, integrują społeczności polonijne, motywują je do aktywności i informują o ich działaniach. – Nigdy nie pozwolimy, żeby byli państwo traktowani jak petenci, czy kłopot dla Polski. Jesteście naszym ważnym partnerem. Musimy traktować się po partnersku, bo wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski i jesteśmy za nią współodpowiedzialni. Musimy dbać o wizerunek Polski, dobre imię naszego narodu i promować język polski w następnych pokoleniach – mówił wiceminister.

  Dwa panele dyskusyjne poświęcone mediom tradycyjnym i elektronicznym poprowadzili Maria Jolanta Olsson i Janusz Szkwarek. Uczestnicy Forum mieli okazję zwiedzić centrum Sztokholmu a sobotni wieczór spędzili na tradycyjnych „Andrzejkach” zorganizowanych przez działaczki Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie.

  Podczas konferencji Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza Kisielewski przedstawił informacje dotyczące finansowania mediów polonijnych. W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło na ten cel blisko 7 mln zł, co stanowi ponad 8 procent ogólnej kwoty przekazywanej na bezpośrednie dofinansowanie Polonii i Polaków za granicą. Największa pomoc płynie do mediów na Wschodzie, ponieważ trudna sytuacja polityczna czy materialna, w której się znajdują, wymaga szczególnego traktowania.

  Na Forum gościli również: Michał Dworczyk – Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Marek Różycki – Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”,  Jacek Junosza Kisielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ oraz Łukasz Kardas – Dyrektor TVP Polonia, która objęła Forum patronatem medialnym.

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.