KARWINA / Sobota 30 maja to ważna data w kalendarzu każdego Polaka na Zaolziu. W Karwinie odbędzie się bowiem organizowany przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej Festiwal PZKO, który jest największą promocją polskości w regionie. Stanowi przegląd aktualnej działalności polskiej mniejszości i jest probierzem jej świadomości narodowej.

  Co roku na rynku w Karwinie Frysztacie także zespoły zaolziańskie prezentują się w ramach miejskiego festiwalu Przenikanie Kultur. W tym roku po raz pierwszy bogaty przegląd kapeli młodzieżowych i zespołów folklorystycznych będą mogli obejrzeć mieszkańcy miasta i przyjezdni już w przedpołudniowej odsłonie Festiwalu PZKO na Rynku Masaryka od godz. 10.

  Po południu od godz. 14 przebiegać będzie główny program festiwalowy na scenie amfiteatru w kinie letnim w parku Boženy Němcovej. Występy zespołów odbywać się będą na drewnianym zadaszonym podium. Gwiazdą tegorocznego Festiwalu PZKO będzie grupa Kombii.

  PrzedFestiwalemPZKO2015Nie ma jeszcze dokładnego programu festiwalowego, opracowuje go dopiero komitet organizacyjny, któremu przewodniczy Leszek Koch. Reżyserem majowej imprezy będzie Bogdan Kokotek.

  Festiwal PZKO zainaugurują zgodnie z tradycją połączone chóry zaolziańskie pod batutą Tomasza Piwki. Barbara Mračna przygotowuje blok zespołów regionalnych, Andrzej Niedoba występy kapeli, a Janusz Ondraszek przegląd zespołów teatralnych, co będzie nowością festiwalową.

  Festiwalowi towarzyszyć będzie kilka wystaw. We frysztackim Domu PZKO zaprezentują się Kluby Kobiet Miejscowych Kół PZKO, w siedzibie Biblioteki Regionalnej na Rynku Masaryka obejrzeć można będzie historię Festiwali PZKO, natomiast w dwóch pomieszczeniach Zamku Frysztat zainstalują swoje prace artyści zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Artystów Plastyków w RC.

  Nie powinno zabraknąć stoisk m.in. z daniami regionalnymi, sprzedaż odbywać się będzie nie tylko w parku, ale i na rynku. W razie niepogody schronienie przed deszczem dają rozstawione w parku namioty.

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test