IMG_0493 SP i Przedszkole Karwina Frysztat_iCIESZYN / Organizowany przez Sekcję Ludoznawczą ZG PZKO i Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” konkurs „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” w założeniu miał odbywać się naprzemiennie raz po polskiej, raz po czeskiej stronie Olzy. Z przyczyn technicznych jednak po raz trzeci już eliminacje odbywały się we wschodniej części Śląska Cieszyńskiego. Tym razem w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy w Cieszynie.

  Eliminacje trwały dwa dni, 8 i 9 grudnia. Jury, w którym zasiadali dr hab.Jadwiga Wronicz, pochodząca z Koniakowa Kierownik Pracowni Gwar Małopolskich Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (przewodnicząca), Jadwiga Palowska, znawca folkloru dolańskiego prowadząca zespół folklorystyczny w Karwinie-Frysztacie, Leszek Richter, prezes Sekcji Ludoznawczej PZKO i Adam Cekiera, przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przesłuchało półtora setki uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.

  Najlepszych, nagrodzonych i wyróznionych recytacji można będzie wysłuchać podczas koncertu laureatów, który odbędzie się 7 stycznia o 17.00 w sali PZKO przy ul. Bożka. (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test