CIESZYN / W niedzielę od rana uroczyście obchodzono 100 lat od wymarszu Legionu Śląskiego. O godz. 10. spotkali się w sali sesyjnej Ratusza w Cieszynie radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

  W uroczystej sesji obu rad wzięli udział również goście, m.in. poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar, burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek, wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna Stanisław Folwarczny, prezez ZG PZKO Jan Ryłko, prezesz KP Józef Szymeczek.

  Radni wysłuchali wykładu Stefana Króla na temat udziału osób ze Śląska Cieszyńskiego w Legionach, Józef Szymeczek zaś przybliżył dzieje legionistów pochodzących z terenów obecnego Zaolzia. – Przed wybuchem pierwszej wojny światowej Polacy z Galicji rozpoczęli przygotowania do  przystąpienia w sprzyjających okolicznościach do walki o niepodległość. Podobne działania podejmowali mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego z tym, że ich sytuacja była znacznie trudniejsza. O ile Galicja w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego cieszyła się autonomią, Polacy sprawowali tam władzę wewnętrzną, decydowali o kształcie szkolnictwa, działalności kulturalnej, politycznej, o tyle na Śląsku Cieszyńskim, pozostającym od 600 lat poza granicami Polski, sytuacja była znacznie trudniejsza – rozpoczął wykład Stefan Król.

  Według jego wyliczeń 264 legionistów Legionu Śląskiego (nieco ponad 55 procent) pochodziło ze Śląska Cieszyńskiego, z tego 201 było z terenów późniejszego Zaolzia. Reszta urodziła się poza granicami Śląska Cieszyńskiego, część z nich przyjechała do pracy i mieszkała tutaj od dłuższego czasu, część to byli uchodźcy z Galicji.

  Józef Szymeczek mówił o legionistach pochodzących z terenów obecnego Zaolzia, opowiadał też o obecności legionistów w Nawsiu, Bystrzycy, Jabłonkowie. Mówił m.in.o pobycie marszałka Józefa Piłsudskiego, przytaczając historię jego odwiedzin w Bystrzycy. – Wybuchł silnik w jego samochodzie, Piłsudski został ranny i musiał przez jakiś czas się leczyć. Dni te spędził w domu Wałachów w Bystrzycy – opowiadał Szymeczek.

  Po wykładach wszyscy radni przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie uczczenia legionistów mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w setną rocznicę wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszyna na fronty pierwszej wojny światowej. Oświadczenie to zostało oficjalnie odczytane podczas uroczystości pod pomnikiem Ślązaczki.

  W programie kulturalnym wystąpili m.in. członkowie ZPiT Ziemi Cieszyńskiem im. Janiny Marcinkowej.

  (HS)

  Tagi: , , , , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test