Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz spotkał się w środę z dziennikarzami polskich mediów wychodzących poza granicami Polski, w tym również z przedstawicielami „Zwrotu”.

  Marszałek rozmawiał z dziennikarzami na temat sytuacji polskich mediów za granicami Polski. Wspomniał również swoją ubiegłoroczną wizytę na Zaolziu, gdzie delegacja senatorów przyjechała na obchody Dnia Polonii i Polaków za granicą. Opisywał sytuację Polaków mieszkających za granicą, jako najlepszą uznał sytuację w Republice Czeskiej. – Byłem zaskoczony ostatnią wizytą w Czeskim Cieszynie. Kiedy byłem tam kilka lat temu, nie było polskich napisów, teraz wszędzie są polskie nazwy ulic – powiedział Borusewicz. Dziennikarze „Zwrotu” zaznajomili marszałka z obecną sytuacją na Zaolziu.

  Najwięcej miejsca poświęcono sytuacji Polaków na Litwie, która marszałkowi była doskonale znana. Rozmawiano też o Polakach mieszkających na Węgrzech, Łotwie i w Kirgistanie. Dziennikarze z tych krajów brali udział w projekcie „Pro media – nowa jakość na Wschód” zorganizowanym przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Fundację Towarzystwo Demokratyczne Wschód.

  (HS)

  Dziennikarze polonijni u Borusewicza

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test