CZESKI CIESZYN / W poniedziałek 26 maja przybyli do wyremontowanej sali Klubu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego na ul. Bożka w Czeskim Cieszynie młodzi adepci dziennikarstwa – uczniowie polskich szkół podstawowych z Wędryni, Jabłonkowa, Czeskiego Cieszyna, Koszarzysk i Trzyńca, by w ramach projektu „Piszmy razem” wziąć udział we wspólnych warsztatach przygotowanych przez redakcję miesięcznika „Zwrot”. W każdej z tych szkół ukazuje się pisemko szkolne, które redagują pod okiem pedagogów sami uczniowie. W Wędryni jest to „Kalejdoskop”, w Jabłonkowie „Ucho”, w Koszarzyskach „Dziennikarz”, w Czeskim Cieszynie „Szok”, w Trzyńcu „Przerwa”.

  W Klubie PZKO przywitał małych dziennikarzy Jan Ryłko, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, który wydaje „Zwrot”. Mówił o przymiotach, tj. rzetelności i kreatywności, które powinny cechować dobrego dziennikarza. Zwrócił uwagę na rangę wolności słowa, wydawca jego zdaniem nie powinien wtrącać się w redagowanie pisma. Ocenił znaczenie fotografii prasowej w dotarciu do czytelnika. – Przyjeżdżajcie na nasze imprezy i piszcie o tym – zaapelował do młodych adeptów pióra.

  Tajniki sztuki dziennikarskiej zgłębiali uczniowie pod okiem redaktor naczelnej „Zwrotu” Haliny Szczotki. Pierwszym ich zadaniem było wybranie najważniejszego zdania z przemówienia prezesa Ryłki. Zgodzili się bez wyjątku, że była to opinia o rzetelności, kreatywności i wolności słowa.

  Każda z redakcji szkolnych zaprezentowała następnie swoje pisemko, opowiadając o jego zawartości, autorach, historii. Przy okazji warto wspomnieć, że poszczególne redakcje i ich wydawnictwa prezentujemy od kwietnia w kolejnych numerach „Zwrotu”, a po wakacjach zostaną przedstawione także na łamach „Ogniwa”, o czym poinformowała jego redaktor naczelna Grażyna Zubek.

  Własną pomysłowością, zdolnością tworzenia pod presją czasu oraz wiedzą nabytą na warsztatach mieli okazję wykazać się adepci dziennikarstwa podczas wymyślania krótkiego artykułu, który zawierać musiał pięć podanych przez redaktor Szczotkę wyrazów: policja, ser, królik, czapeczka, burmistrz. Powstało aż sześć notatek, gdyż najliczniejsza, kilkunastoosobowa drużyna z Trzyńca wygenerowała dwa materiały prasowe. Przeważał w nich wątek kryminalny.

  Redaktor naczelna „Zwrotu” przybliżyła młodym słuchaczom najważniejsze cechy i rodzaje wywiadu prasowego. Zadaniem młodych dziennikarzy było przygotowanie pytań do wywiadu z wybraną postacią z bajki o Kopciuszku. Sporo śmiechu było, kiedy przeprowadzali potem te wywiady między sobą, wcielając się nie tylko w rasowych, drapieżnych dziennikarzy, ale też w postacie z bajki. Jednym z powtarzających się w rozmowach było pytanie, czy np. macocha prenumeruje „Zwrot”.

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.