Redakcja ogłasza z okazji 65-lecia miesięcznika „Zwrot“ jubileuszowy konkurs literacki na opowiadanie, wiersz i dramat.

  Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac jest dowolna. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w internecie), wystawiane na scenie i nagradzane w innych konkursach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie konkursowych tekstów w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym godłem, zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora.

  Prace należy przesłać do 30. 7. 2014 na adres redakcji: Miesięcznik „Zwrot”, ul. Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn z dopiskiem: „Jubileuszowy konkurs literacki”. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Jubileuszowego. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych utworów. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.zwrot.cz.

  Regulamin można pobrać tutaj.

   

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.