CZESKI CIESZYN/ Kawiarenka Literacka działająca przy Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie im. Juliusza Słowackiego to grupka licząca około 20 młodych osób pasjonujących się poezją pod kierownictwem polonisty Andrzeja Króla. Kawiarenka Literacka powstała w roku 1986. W piątek 11 kwietnia w kawiarni „Avion|Noiva” uczciła jubileusz 20 lat od pierwszego wyjazdu nad Olzę. Koncert odbył się pod patronatem wiceburmistrza Czeskiego Cieszyna, Stanisława Folwarcznego, prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, Barbary Smugały oraz  dyrektora Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Cz. Cieszynie Andrzeja Bizonia.

  Kawiarenka w repertuarze nawiązuje m. in. do Piwnicy pod Baranami, Kabaretu Starszych Panów, Festiwalu Piosenki Aktorskiej i Studenckiej, Teatru Domowego Stanu Wojennego oraz bardów poezji śpiewanej. Często jej członkowie realizują też własne ciekawe pomysły. – Wszystko odbywa się w pracowni, która przypomina polonistyczną a może teatralną rupieciarnię. Pełno w niej krzemienieckich pamiątek-starych mebli, rekwizytów scenicznych – opisują studenci.

  Poeci rozpoczęli program pieśnią z Piwnicy pod Baranami. Potem zaśpiewali hymn kawiarni Avion, zarecytowali m.in. wiersze Anny Achmatowej i Renaty Putzlacher, wspólnie z Jackiem Rybickim zaśpiewali „Testament mój“ Juliusza Słowackiego, nawiązali też do twórczości Stanisława Wyspiańskiego. W ramach koncertu zabrzmiała również w oryginale piosenka czeska „Malovaný džbánek“ Heleny Vondráčkovej. W dalszej części programu wykonawcy popisali się iście gastronomicznie, prezentując referat naukowy nt. ulubionej przez wielu z nas „krówki“, która, jak trafnie stwierdzili, może łączyć narody czeski i polski poprzez swoją autentyczność. W trakcie całego spotkania można było częstować się tymi smakołykami.

  Grupka młodych wspaniałych artystów z Chorzowa cieszy się zainteresowaniem na Zaolziu, dokąd chętnie wraca ze swoimi występami. Ich ulubione miejsca u nas to np. Karczma u Sikory na Herczawie, od niedawna kawiarnia Avion, która siłą rzeczy stwarza świetne środowisko dla spotkań literackich. Kawiarenka Literacka ma za sobą 20 lat koncertów i audycji dla Polaków na Zaolziu, odwiedziła m.in. Czeski Cieszyn, Bystrzycę, Bukowiec, Herczawę, Cierlicko, Jabłonków, Karwinę, Wędrynię, itd.

  Warto też dodać, że opiekun „Kawiarenki“ Andrzej Król, nawiązał przed laty współpracę z Towarzystwem Nauczycieli Polskich w RC, z Centrum Pedagogicznym oraz z naszym Gimnazjum. Opiekunowi Andrzejowi Królowi marzą się np. wspólne lekcje z uczniami czeskocieszyńskiego Gimnazjum. W ramach współpracy przybyła na spotkanie zaprzyjaźniona ekipa uczniów z Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie oraz zaprzyjaźnieni młodzi poeci z Krzemieńca i Kazimierza nad Wisłą. (AM)

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.