W Czeskim Cieszynie odbyło się w środę 26 marca Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. Zebrani wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności w 2013 roku, które przedstawiła prezes SPPK Helena Legowicz. Najważniejszymi imprezami były Wystawa Polskiej Książki połączona z akcją „Z książką na walizkach” oraz kampania „Ja czytam tobie, a ty mnie”.

  W planach na rok bieżący również znalazła się listopadowa Wystawa Polskiej Książki, która instalowana jest na Zaolziu w czterech miastach: Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Karwinie i Jabłonkowie. SPPK zaproponuje ją w nieco zmienionej formie, by umożliwić więcej prezentacji autorów wystawianych publikacji. Wystawie jak co roku towarzyszyć ma impreza promocyjna dla dzieci i młodzieży „Z książką na walizkach” z udziałem przybywających wtedy z Polski pisarzy oraz organizowany we współpracy z bibliotekami konkurs czytelniczy dla uczniów zaolziańskich podstawówek.

  Kontynuowana będzie również akcja „Ja czytam tobie, a ty mnie”, cykl spotkań z autorami książek dla młodych czytelników. Najbliższe odbędzie się już w czwartek 3 kwietnia w Czytelni i Kawiarni Avion/Noiva w Czeskim Cieszynie, a gościem jego będzie Tomasz Szwed, autor cyklu książek dla dzieci „Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce”.

  – Ważniejsza od ilości członków jest ilość odbiorców naszych działań – podsumowała Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki Helena Legowicz, jako przykład podając 2,5 tys. dzieci, które uczestniczyły w zeszłorocznej edycji spotkań „Z książką na walizkach“. Założone w 1999 r. SPPK liczy obecnie 54 członków i pełni ważne zadanie w kulturze i oświacie Zaolzia. Propaguje polskie słowo pisane i czytelnictwo polskie oraz promuje rodzimą twórczość literacką i wydawniczą.

  (CR)

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.