IMG_8569CIESZYN / 15 grudnia na scenie Domu Narodowego w Cieszynie zaprezentowała się pierwsza połowa spośród 260 uczestników konkursu gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. Celem tej odbywającej się już od dwunastu lat imprezy jest propagowanie naszej gwary wśród dzieci i młodzieży szkolnej po obu stronach Olzy.

W pierwszym dniu konkursu prezentowali się przedstawiciele prawego brzegu Olzy. Dzisiaj na scenie można zobaczyć Zaolziaków, zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy pojedynczo lub w grupach zaprezentują „po naszymu” wiersze, monologi albo scenki.

Najczęściej językiem starzików opisywane są czasy minione, ale zdarzają się także teksty współczesne. Prawdziwymi perełkami są utwory napisane przez samych uczestników lub kogoś z ich bliskich. Najlepsi wstąpią podczas koncertu laureatów zaplanowanego na 13 stycznia 2016.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą“ za pośrednictwem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

(ÿ) 

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Kino z polskim akcentem
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test