BYSTRZYCA / Kolejną polską szkołą, w której redaktorzy Zwrotu przeprowadzili warsztaty dziennikarskie dla uczniów „Piszmy razem”, jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy.

Szkoła o tyle nietypowa, względem poprzednich placówek, w których warsztaty już się odbyły, że o ile w poprzednich uczestniczyli młodzi redaktorzy wydawanych w szkołach gazetek, o tyle w bystrzyckiej szkole gazetka się w ostatnich latach nie ukazuje.

Być może jednak zmieni się to po warsztatach, w których wzięli udział zainteresowani tematem uczniowie. Wygląda bowiem na to, że nauka padła na żyzną glebę, a uczestniczący w warsztatach uczniowie już mówili o chęci wznowienia w szkole gazetki.

W ramach projektu „Piszmy razem” tak, jak w poprzednich szkołach redaktor naczelna Zwrotu Halina Szczotka przybliżyła uczniom gatunki dziennikarskie wyjaśniając na czym polegają różnice pomiędzy artykułami informacyjnymi a publicystycznymi, po czym skupiła się na omawianiu recenzji, co uczniowie trenowali w praktyce.

Fotograf Zwrotu Wiesław Przeczek wprowadził uczniów w tajniki fotografii prasowej podpowiadając, na co należy zwrócić uwagę robiąc fotografie do gazetki, a Beata Tyrna omówiła błędy zdarzające się w gazetach zwane literówkami i rozwiązała z uczniami krzyżówkę o tematyce prasowej. (indi)

Projekt jest realizowany przy wsparciu Miasta Czeski Cieszyn oraz Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2015.

Tagi: , , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test