Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

  Jest takie miejsce w Gminie Brenna, górujące nad doliną Leśniczanki, otoczone lasami i groniami, gdzie znajduje się urokliwy przysiółek nazwany Malinka. Miejsce, które co roku przyciąga coraz więcej miłośników aktywnego wypoczynku i turystyki. Bajkowy świat, w którym można spotkać pasące się krowy, konie, owce to miejsce to Gospodarstwo Agroturystyczne u Gazdy. z zagrodą edukacyjną, obfitująca w wydarzenia związane z kulturą pasterską i dziedzictwem kulturowym beskidzkiej wsi.

  Właśnie tam odbywa się słynne koszenie łąki: Brenna Leśnica, ulica Malinka 5. Gospodarstwo Agroturystyczne u Gazdy. 

  Data: 14 lipca 2024 roku.

  Godzina rozpoczęcia : 13.30 – część oficjalna otwarcia Mistrzostw przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Grzegorza Boskiego. Rozpoczęcie zapisów do konkurencji dojenia dla dzieci, toczenia bala oraz konkurencji głównej koszenia łąki 13.00

  Opis wydarzenia

  Projekt jedyny taki w województwie śląskim i jeden z niewielu w skali kraju. Ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego wsi i wzmacniania więzi zarówno małych społeczności lokalnych jaką jest Gmina Brenna jaki i całego regionu Śląska Cieszyńskiego. Tu co roku spotykają się ludzie kultury z różnych regionów etnograficznych, animatorzy i przedstawiciele władz.

  Mistrzostwa mają już swoją historię, odbywają się od 17 lat przyciągając co roku rzesze mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego i turystów. Projekt realizowany jest w bajkowej scenerii na wysokości 800 m, na stokach Hali Jaworowej. Miejsca ważnego rozwoju pasterstwa w subregionie południowym. Piękne hale i łąki, wspaniałe krajobrazy, gospodarstwo agroturystyczne i edukacyjnego, pasące się owce, krowy i konie. Mistrzostwa to nie tylko konkurencje to także pokazy, warsztaty, animacje i występy kapel regionalnych. Prezentujemy dziedzictwo kulturowe wsi Beskidu Śląskiego i kultury pasterskiej. Podczas wydarzenia odbywają się pokazy klepania kosy, bruszenia, grabienia, stawiania w orstwie, noszenia w dzichtach. Prezentujemy również tradycje kulinarne naszego regionu, potrawą z której słynie Gazda Andrzej Cieślar są placki z blachy z wyrzoskami oraz gulaszem baranim i baraniną. Niezwykle ważnym elementem projektu jest możliwość wzięcia udziału przez odbiorców we wszystkich konkurencjach, pokazach i warsztatach za wyjątkiem samego koszenia łąki, które dedykujemy tylko osobom pełnoletnim. Projekt ma charakter interaktywny.

  Spróbujmy przenieść się w świat wyobraźni. Przed oczami mamy przepiękną halę na tle panoramy Kotarza, Hali Jaworowej czy Trzech Kopców Wiślańskich. Przy nieskoszonej części hali stoją kosiarze brusząc swoje kosy a z boku dochodzi muzyka w wykonaniu kapeli regionalnej. Spora część z nich w strojach regionu, a w powietrzu zapach świeżo skoszonej trawy. Ten obraz chyba warto zobaczyć na żywo.

  Mistrzostwa to również edukacja i rekreacja. Stroje ludowe, gwara i muzyka regionu, autentyczne pokazy prac polowych, instrumenty pasterskie. Mamy do zaoferowania również warsztaty z malowania zabawki ludowej i obróbki wełny oraz animacje pod kątem pasterstwa.

  Głównym celem projektu jest zachowanie od zapomnienia czynności związanych z sianokosami, popularyzacja i ożywianie tradycji dotyczących prac polowych oraz życia codziennego na wsi a więc dziedzictwa kulturowego wsi i kultury pasterskiej. Odtworzenie sianokosów i prac gospodarskich poprzez warsztaty, konkursy, pokazy i obrzędy.

  Program wydarzenia

  • 13.00 : rozpoczęcie zapisów uczestników poszczególnych konkurencji ( konkurencja dojenia kozy i krowy dla dzieci, konkurencja toczenia bala na specjalnie wyznaczonym torze dla trzyosobowych zespołów, koszenie łąki kosą ręczną).

  • 13.30 : Uroczyste otwarcie XVIII Międzynarodowych Mistrzostw Górali Karpackich w Koszeniu Łąki (otwarcia dokona Wicemarszałek Województwa Śląskiego Grzegorz Boski wraz z przedstawicielami władz).

  • 13.45: Przerwa muzyczna wraz rozpoczęciem warsztatów dla odbiorców (warsztaty z malowania zabawki ludowej prowadzone przez mistrza tradycji ze Stryszawy, warsztaty filcowania i obróbki wełny prowadzone przez przedstawicieli Koziej Zagrody);

  • 14.15: otwarcie konkurencji dla dzieci w dojeniu kozy i krowy wraz z pokazami dojenia.

  • 15.30: wręczenie nagród wraz z rozpoczęciem pokazów sianokosów;

  • 15.45 : pokazy klepania kosy, bruszenia, grabienia, stawiania w orstwie, noszenia w dzichtach.

  • 16.30 rozpoczęcie konkurencji głównej – koszenie łąki,

  • 17.45: wręczenie nagród w konkurencji głównej – koszenie łąki

  • 18.00: rozpoczęcie konkurencji toczenia bala;

  • 18.45: wręczenie nagród;

  • 18.50: zakończenie Mistrzostw, biesiada z kapelą regionalną.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.