CZESKI CIESZYN, TRZYNIEC / Miasto Czeski Cieszyn wspólnie z Diakonią Śląską w styczniu 2023 roku zainicjowało nowy projekt dla bezdomnych. Projekt pilotażowy „Stravenka“ (Bon żywieniowy) ma na celu pomóc ludziom bez dachu nad głową. Miasto oferuje zainteresowanym osobom możliwość sprzątania miejskiej przestrzeni publicznej. W zamian za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie w postaci bonów żywieniowych. Podobny projekt realizuje również miasto Trzyniec.

  Inicjatywa ta z powodzeniem działa już ponad rok. Osoby bezdomne przebywające na terenie Czeskiego Cieszyna aktywnie angażują się w projekcie. Działalność ta jest również oferowana osobom w trudnej sytuacji materialnej lub osobom powracającym z więzienia.

  Sprzątanie odbywa się we wtorki od godz. 9 do 11 albo w zależności od potrzeb w godzinach popołudniowych. Praca klientów jest nadzorowana przez pracownika Diakonii Śląskiej, który wysyła do wydziału pomocy społecznej raporty z poszczególnych dni. Od stycznia do maja w ramach tego projektu sprzątano ulice wokół centrum miasta. Regularnie sprzątane są także place zabaw. W projekcie wzięło udział około 50 klientów, którzy czyścili 30 miejsc.

  Projekt ma na celu zaktywizować i zmotywować osoby bezdomne

  Kluczowym założeniem projektu jest zaangażowanie chętnych, którzy obecnie nie mają własnego domu lub pracy, w sprzątanie miejsc publicznych w mieście. Projekt ma również ambicję przekonać mieszkańców, że większość miejscowych bezdomnych nie tylko czerpie niezbędną pomoc, ale również jest gotowa dać coś w zamian społeczeństwu.

  Projekt ma na celu zaktywizować i zmotywować osoby bezdomne do zmiany sposobu życia, dać szansę osobom bezdomnym na włączenie się do głównego nurtu życia społecznego poprzez pracę i naukę nowych nawyków zawodowych.

  W niektórych miejscach sprzątano częściej

  – Prace porządkowe najczęściej odbywały się między innymi wzdłuż ulicy Fabrycznej. Najbardziej zanieczyszczone miejsca to kontenery przy ulicy Dukelskiej w pobliżu kościoła na Niwach, ulica Dworcowa oraz ulica Ostrawska w okolicach sklepu Hruška (…). Cieszymy się, że projekt przyniósł ze sobą wiele pozytywnych opinii, zarówno ze strony mieszkańców miasta, straży miejskiej, jak i samych klientów, którzy są zainteresowani pracą i w pełni z niej korzystają – zaznaczył wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna Vít Slováček.

  Bezdomni sprzątają także w Trzyńcu

  Ponad rok działa również projekt „Třinecká stravenka”. Od tego czasu zorganizowano 48 dni sprzątania, w których wzięło udział 29 mężczyzn i 14 kobiet, niektórzy wielokrotnie. Udało im się między innymi łącznie zebrać 434 dużych worków śmieci. Z pomocą funkcjonariuszy Straży Miejskiej ekipa sprzątająca usunęła również 6 nielegalnych wysypisk. Miasto w ciągu tego roku w sumie wydało 762 bony żywnościowe o wartości 38 100 koron.

  W ramach projektu klienci posprzątali wiele miejsc w mieście, zwłaszcza w samym centrum. Lokalizacje są wybierane przez koordynatora projektu, na przykład na podstawie informacji przesyłanych przez mieszkańców Trzyńca.

  Podczas dni porządkowych zbierana jest duża ilość odpadów i nie są to tylko śmieci osób bezdomnych, na co często zwraca się uwagę w mediach społecznościowych, ale odpady od opakowań po cukierkach, wyrzucone meble. Wśród zebranych śmieci znalazły się też… odlewy posągów.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.