CZESKI CIESZYN / W środę 19 czerwca ostatni raz przed wakacjami spotkały się panie z Sekcji Kobiet Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

  Spotkanie zdominowane było omawianiem planowanej dwudniowej wycieczki poznawczej. — Zwiedzimy Jurę Krakowsko-Częstochowską. Odwiedzimy Ogrodzieniec, Pieskową Skałę, Częstochowę, Jasną Górę i Koziegłowy. W Koziegłowach będziemy miały warsztaty twórcze w tamtejszym skansenie — Anna Piszkiewicz, przewodnicząca Sekcji Kobiet zdradza program planowanej na 12-13 września wycieczki.

  Spotkanie Jesienne w Bystrzycy

  Oprócz tych najbliższych planów panie omawiały też planowane na październik Spotkanie Jesienne Sekcji Kobiet. Jest to jedna z dwóch dorocznych imprez, na których spotykają się i wymieniają doświadczeniami panie z Klubów Kobiet z całego Zaolzia. Tym razem zjazd odbędzie się w Bystrzycy.

  Przez wakacje Sekcja Kobiet nie ma regularnych zebrań czy spotkań. Panie pochłonięte są pracą na rzecz swoich Kół PZKO, przygotowując liczne imprezy, jakie w sezonie letnim w poszczególnych Kołach są organizowane.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.