CZESKI CIESZYN / Podsumowanie roku minionego oraz plany na rok bieżący były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej. Odbyło się ono w niedzielne popołudnie 4 lutego w KASS „Strzelnica”.

  Na „Strzelnicy” zebrało się 81 „Beskidzioków” oraz zaproszeni goście. Zebranych przywitała Halina Twardzik – prezes Towarzystwa. Na wstępie przypomniała główne cele działalności Towarzystwa. A są to: popularyzacja turystyki górskiej, zapoznanie się z różnorodnymi terenami górskimi w regionie i poza jego granicami, działania sportowe zmierzające do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i wdrażania nawyków zdrowego stylu życia.

  Podczas organizacji wycieczek „Beskidziokom” zależy także na zaznajamianiu się z tradycjami, zabytkami i folklorem odwiedzanych rejonów. Ważnym aspektem działalności PTTS „BŚ” w RC jest także budowa i podtrzymywanie narodowej tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez sport i turystykę.

  Współpraca PTTS „Beskid Śląski” z innymi organizacjami

  Beskidziocy” nie zamykają się także we własnym kręgu. Nie brak współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami turystycznymi i sportowymi, takimi jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Klub Słowackich Turystów, Klub Czeskich Turystów.

  Wiele wycieczek organizowanych przez PTTS jest otwartych dla wszystkich chętnych, a na te organizowane z wykorzystaniem transportu publicznego nie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Należy po prostu przyjść na miejsce zbiórki. Wycieczki organizowane są głównie w soboty, wtorki, a mało forsowne spacery w środy. Ich zapowiedzi znajdziemy m.in. w kalendarzu na naszym portalu.

  Bogata działalność Towarzystwa

  Towarzystwo rozwija swą działalność w trzech pionach. Są sekcje turystyczna, sportowa oraz kolarska. W ramach sekcji sportowej działają Klub 99 oraz drużyna piłkarska „Orły Zaolzia”. W skład sekcji kolarskiej natomiast wchodzą „Towarzystwo Rowerowe OLZA” oraz „Grupa kolarska TRAMP”.

  — Aktualny stan naszej bazy członkowskiej w dniu 31. 12. 2023 to 517 osób. W roku 2023 zmarli: Jan Branny, Karol Twardzik, Józef Janczyk, Kazimierz Wigłasz, Stanisław Zahradnik, Józef Gociek. Nowych członków w roku 2023 było 16, Zrezygnowało z członkostwa 10 osób — przedstawiła statystyki Twardzik.

  100 wycieczek

  W kolejnych punktach tegoż sprawozdania prezes Towarzystwa wyliczyła zorganizowane w minionym, 2023 roku wycieczki. A było ich wiele.

  Sekcja turystyczna zorganizowała w minionym roku 100 wycieczek. Autokarowych weekendowych było 8 (w tym Dolny Śląsk i tygodniowa Orawa), weekendowych pieszych 33, wtorkowych 28, rekonesansowych 10. Do tego 21 środowych spacerów. — Liczba uczestników wycieczek to 2060. Kierowników wycieczek było 27. Najwięcej wycieczek zaliczyła Aniela Macura — wyliczyła Twardzik.

  Sekcje sportowa i kolarska

  Sekcja sportowa organizowała zawody narciarskie w konkurencji alpejskiej o Puchar BŚ, Halowe Mistrzostwa Polonijne w Tenisie Ziemnym BESKID CUP, jej członkowie brali udział w igrzyskach polonijnych w Nysie i Wrocławiu oraz innych turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, wspólnie z gminą Wędrynia organizowali turniej w tenisie stołowym.

  Sekcja kolarska organizowała wycieczki według planu w kalendarzu, a także brała udział we wspólnych wyprawach rowerowych z działającym w ramach Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Klubem Kolarskim „Ondraszek”. Jego prezes Zbigniew Pawlik był jednym spośród gości zebrania, a przedstawiciele obu organizacji deklarowali kontynuację owocnej współpracy.

  Plany na rok bieżący. Zawody narciarskie już 24 lutego

  Równie bogate są plany Towarzystwa na rok bieżący. Tradycyjnie będą to, jeśli chodzi o turystykę pieszą dłuższe i bardziej forsowne wycieczki weekendowe, kilkunastokilometrowe górskie wycieczki wtorkowe oraz krótkie i niezbyt męczące, kilkukilometrowe i po terenie płaskim spacery środowe.

  Szereg akcji planuje także sekcja sportowa. Najbliższą z nich będą zawody narciarskie, które odbędą się 24 lutego na stoku Złoty Groń w Istebnej. — W zawodach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół średnich, wyższych uczelni, ich rodzice, babcie, dziadkowie, a także wszyscy absolwenci polskich szkół podstawowych na Zaolziu oraz ich małżonkowie lub partnerzy życiowi. Ta wyjątkowa impreza sportowa jest kontynuacją popularnego Zjazdu Gwiaździstego — wyjaśnia Twardzik.

  Rywalizacje odbędą się w slalomie w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 lutego na podstawie wypełnionego formularza
  zgłoszeniowego. Znajdziemy go tutaj.

  Kolejne planowane przez Sekcję Sportową wydarzenia sportowe to: Halowe Mistrzostwa Polonijne w Tenisie Ziemnym BESKID CUP, udział w igrzyskach polonijnych w Nysie i Wrocławiu oraz innych turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, czy organizowany wspólnie z gminą Wędrynia turniej w tenisie stołowym.

  Sekcja kolarska tak, jak w latach ubiegłych realizować będzie bogate plany zawarte w przygotowanym na cały rok wspólnie z Klubem Kolarskim PTTK „Ondraszek” kalendarzu.

  Odznaczono Władysława Kroczka

  Zebranie stało się także okazją do uroczystego odznaczenia Władysława Kroczka. Członkiem „Beskidu” jest on od ponad 20 lat. Ofiarnie pełni funkcję kronikarza Towarzystwa skrupulatnie dbając o to, by bogatą działalność PTTS-u dokumentować dla potomnych. Za tę ofiarną i wytrwałą pracę jednogłośnie przyznano mu honorowe członkostwo w PTTS „Beskid Śląski”.

  Kroczek kronikę prowadził skrupulatnie przez ponad 15 lat. Teraz „pałeczkę przejmuje” Janina Jasińska.

  Władysława Kroczka w funkcji kronikarza zastąpi Janina Jasińska

  Krótki wykład o znaczeniu i działalności KP

  Krótki wykład o znaczeniu i działalności Kongresu Polaków w RC wygłosił Józef Szymeczek. Mówił m.in. o mającym się odbyć w kwietniu Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków. PTTS może wysłać na Zgromadzenie 4 delegatów. Apelował, by to uczynić. Proponował także, by przedstawiciel PTTS kandydował do 9-osobowej Rady Kongresu Polaków.

  Powiększono zarząd Towarzystwa

  Podczas zebrania do 16-osobowego Zarządu dokooptowano Marka Rusza. W Zarządzie Towarzystwa pracowali: Członkowie zarządu-prezydium: Prezes Towarzystwa: Halina Twardzik inż.; Wiceprezes do spraw turystyki: Wanda Farnik, Inż.; Wiceprezes do spraw sportu: Arnold Sikora, Inż.;Sekretarz: Zbigniew Piegza, Inż.; Skarbnik: Anna Taraba, Inż.; Gospodarz: Irena Mierzwa; Personalista: Monika Machačowa; Kierownik sekcji kolarskiej: Robert Wałaski, Inż.; Członkowie bez teki: Michał Turoń, Dawid Szkandera. Komisja kontrolna pracowała w składzie: Wanda Wigłasz, Wanda Vampola oraz Halina Filipek.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.