TRZYNIEC / Wraz z nowym rokiem szkolnym placówki w Czechach i Polsce na nowo wypełniły się gwarem. W Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu pasowano dzisiaj na pierwszoklasistów osiemnaścioro uczniów. Po raz ostatni dokonała tego symbolicznego aktu odchodząca w tym roku na emeryturę dyrektorka szkoły Anna Jeż. Przed uczniami nowy rok szkolny pełen nauki, nowych przyjaźni i wyzwań.

  – To dobrze, że w tak licznym gronie i w odświętnym nastroju spotykamy się na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jeszcze tak niedawno staliśmy tu, aby przeprosić, podziękować, a przede wszystkim życzyć sobie udanego wypoczynku. A dziś wróciliśmy po dwumiesięcznej przerwie opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej przygody z nauką. Życzę wam szerokiej, pomyślnej i słonecznej drogi w stronę wiedzy. Jeżeli jednak znajdą się na niej dni chmurne i nieprzyjazne, wspólnie je z kolegami i nauczycielami pokonujcie lub omijajcie. To dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność stać na czele szkoły, w której siła jest nie tylko w przyjaźni, koleżeństwie i współpracy, ale i w jedności, a także w dotrzymywaniu wierności ziemi, jej historii, tradycji i mowie przodków – przywitała uczniów, nauczycieli i gości dyrektorka szkoły Anna Jeż.

  Polska szkoła na Zaolziu to centrum języka polskiego, tolerancji i kultury polskiej

  – Polska szkoła na Zaolziu to centrum języka polskiego, to centrum tolerancji, to centrum kultury polskiej. Spotykacie się, uczycie się języka polskiego, uczycie się języka czeskiego. Wychodzicie po dziewięciu latach edukacji jako osoby dwujęzyczne. Na starcie macie dużo więcej atutów nie tylko do nauki, ale również na rynku pracy. Życzę wam wszystkim, aby ten rok szkolny był jak najłatwiejszy, żeby nauka wam przychodziła z ogromną łatwością, przyjemnością, bez zmuszania – powiedziała konsul generalna RP Izabella Wołłejko-Chwatowicz.

  Za wieloletnią współpracę podziękowały dyrektorce szkoły prezydent miasta Věra Palkovská oraz konsul generalna Rzeczpospolitej Polskiej Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka oprócz przedstawicielek Konsulatu Generalnego w Ostrawie i Urzędu Miasta Trzyńca byli obecni: Stanisław Folwarczny, wicehetman województwa morawsko-śląskiego; Jacek Janowiak, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego; Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek Zarządu Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”.

  Zabawa dla pierwszoklasistów i plecak z wyprawką

  Po oficjalnych rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie dziewiątej klasy zaprezentowali krótki występ z akompaniamentem na żywo. Przygotowali również zabawę edukacyjną dla pierwszaków, w której początkujący uczniowie mogli wykazać się podstawową znajomością literek. Po zabawie osiemnaścioro pierwszoklasistów zostało pasowanych olbrzymim ołówkiem na uczniów.

  Na koniec dzieci otrzymały plecaki z wyprawką szkolną w ramach „Bonu Pierwszaka”, programu realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. W ramach programu polscy pierwszoklasiści z Litwy, Łotwy, Czech, Ukrainy i Węgier są wyposażani w kompletne wyprawki z artykułami szkolnymi, a ich rodzice dostają jednorazowe stypendia finansowe przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka. W tym roku wyprawki otrzyma 1062 uczniów z 62 placówek na Litwie, 163 uczniów z 3 szkół na Łotwie, 271 uczniów z 22 szkół z Zaolzia oraz ze Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi w Pradze.

  Program ma na celu nie tylko zwiększenie liczby uczniów rozpoczynających naukę w polskich szkołach funkcjonujących poza granicami kraju, ale również poprawę konkurencyjności polskich placówek edukacyjnych. „Bon Pierwszaka” organizowany jest we współpracy z organizacjami polskiej mniejszości – Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierzą Szkolną” oraz Macierzą Szkolną w Republice Czeskiej. W pozostałych państwach Fundacja współpracuje z dyrektorami poszczególnych szkół.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.