CZESKI CIESZYN / W ubiegły czwartek 21 września 2023 w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie odbyło się VIII posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

  Posiedzenie prowadził prezes Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej Józef Szymeczek. Obecny był również prezes Rady Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach, Andrzej Bizoń (członek Rady Kongresu Polaków w RC), Dariusz Branny (wiceprezes Rady Nadzorczej Kongresu Polaków w RC, członek Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych) i szef kancelarii Kongresu Polaków w RC Piotr Polok.

  Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków

  Wiadomo już, że przyszłoroczne XIV Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej odbędzie się 20 kwietnia 2024 w Trzyńcu w Domu Kultury Trisia. Datę warto zapamiętać, żeby zapobiec ewentualnym kolizjom terminowym w organizowaniu innych wydarzeń.

  Ordynacja wyborcza na Zgromadzenie Ogólne

  Najważniejszym punktem czwartkowej Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC był projekt ordynacji wyborczej delegatów na przyszłoroczne Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC. Według dotychczas obowiązującej Ordynacji liczba delegatów Zgromadzenia wynosi prawie trzysta. Z powodów organizacyjnych i logistycznych podstawiono liczbę tą zredukowań, obniżyć na w przybliżeniu dwustu delegatów. Obniżenie liczby delegatów zostało konsultowane z każdą organizacją i ustalone po obustronnej akceptacji.

  Na podstawie jednogłośnie przyjętego projektu ordynacji wyborczej delegatów (co nastąpiło w czwartek 21 września 2023), organizacje zrzeszone w Kongresie Polaków w RC nominują następującą liczbę delegatów:

  • Macierz Szkolna w RC – 25 delegatów,
  • Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC – 80 delegatów,
  • Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC – 22 delegatów,
  • Harcerstwo Polskie w RC – 10 delegatów,
  • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej + Sekcja Akademicka „Jedność” – 6 delegatów,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe „Beskid Śląski” w RC – 4 delegatów,
  • reszta organizacji – po 1 delegacie dla każdej organizacji.

  Sejmiki gminne delegują w sumie 46 delegatów:

  • Czeski Cieszyn, Praga i Trzyniec po trzech delegatów,
  • Hawierzów i Karwina po dwóch delegatach,
  • pozostałe sejmiki gminne po jednym delegacie.

  W sumie daje to liczbę 213 delegatów (167 nominowanych przez organizacje i 46 wybranych przez sejmiki gminne).

  Monitoring praw mniejszościowych

  Dalszy ważny punkt programu obrad Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC dotyczył kontroli i monitoringu przestrzegania Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy na trenie Republiki Czeskiej. We wtorek 26 września 2023 odwiedzą Zaolzie komisarze Rady Europy w celu monitoringu warunków polskiej mniejszości i dotrzymywania praw mniejszościowych zgodnie z europejskim prawem i przyjętymi przez Republikę Czeską dokumentami (Kartą o ochronie języków regionalnych i mniejszościowych, Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych). Pobyt komisarzów Rady Europy na Zaolziu organizuje wiceprezes Kongresu Polaków Tomasz Pustówka.

  Pobyt komisarzów Rady Europy na Zaolziu zakończy otwarte spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości w Republice Czeskiej, które zaplanowano na godzinę 16:00 w sali Centrum Polskiego przy ul. Strzelniczej 28 w Czeskim Cieszynie (parter budynku siedziby Zarządu Głównego PZKO). Wiceprezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia udziału w tym spotkaniu. W najbliższy wtorek 26 września 2023 można podzielić się z pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami z korzystania praw mniejszościowych u nas na Zaolziu. Kłopoty językowe nikogo nie muszą odrażać od udziału, ponieważ spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.