POLSKA / W październiku odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Głosować będą również Polacy przebywający poza granicami państwa. Zobaczcie, gdzie i jak możecie zagłosować w wyborach.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wyznaczył na dzień 15 października 2023 roku wybory do Sejmu i Senatu. Głosowanie odbędzie się między godziną 7:00 a 21:00. W tym samym dniu odbędzie się również głosowanie w Referendum Ogólnokrajowym.

  Głosowanie za granicą

  W wyborach będą mogły brać udział również osoby, które przybywają za granicami kraju i posiadają ważne polskie paszporty, albo polskie dowody osobiste, jeśli mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

  Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą, zostanie ogłoszona najpóźniej 25 września 2023 roku. Po jej ogłoszeniu konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców.  Wyborcy swój wniosek muszą złożyć od tego momentu do 10 października.

  W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

  Wszelkie informacje ważne dla wyborców za granicą będą sukcesywnie publikowane na stronach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Szczegółowe informacje można uzyskać także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.