Hasło XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek brzmi „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” – przypomniała w poniedziałek podczas konferencji online przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (ZG SBP) dr Barbara Budzyńska. Tydzień Bibliotek potrwa od 8 do 15 maja.

  XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek rozpoczął się w poniedziałek, 8 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Autorką tegorocznego hasła „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” jest Jolanta Poważyńska z Koła SBP w Wałbrzychu.

  „Na stronie SBP jest bardzo obszerny materiał ilustrujący nie tylko samą koncepcję tegorocznego Tygodnia Bibliotek” – poinformowała przewodnicząca ZG SBP. Dodała, że w specjalnej zakładce wymienione są biblioteki, które zadeklarowały uczestnictwo w wydarzeniu. „I jest tam krótki opis ich działań” – wyjaśniła.

  „Nie mogliśmy na pewno zamieścić wszystkich zgłoszeń czy wszystkich opisów, ponieważ bibliotek zainteresowanych i biorących udział w Tygodniu Bibliotek jest bardzo dużo. W zeszłym roku liczba ta oscylowała wokół 1 tys. 500 bibliotek, które brały udział” – przypomniała dr Budyńska.

  XX Tydzień Bibliotek

  Zwróciła uwagę, że „uczestniczyło w akcjach i wydarzeniach przygotowywanych przez biblioteki kilkaset tysięcy osób, czyli tych, którzy z bibliotek korzystają i tych, którzy są potencjalnymi użytkownikami bibliotek”. „Ten Tydzień Bibliotek, czyli XX Tydzień Bibliotek, jest dla nas szczególny, jest dla nas wyjątkowy, chociażby z tego tytułu, że obchodzimy wprawdzie niewielką, małą, ale rocznicę” – mówiła. „Jest to dwudziesta kampania organizowana przez biblioteki pod naszymi auspicjami” – zaznaczyła dr Budyńska.

  „Do tej pory organizując czy przygotowując kolejne Tygodnie Bibliotek mieliśmy na uwadze nie tylko to, co jest jak gdyby clou i podstawą myślenia o tym ważnym wydarzeniu, czyli podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia społeczeństwa i jego edukacji. Zwiększania też możliwości radzenia sobie w życiu, zapobieganiu wykluczeniu. To jest jak gdyby ta społeczna strona naszego Tygodnia” – powiedziała.

  „A druga strona też jest dla nas bardzo istotna. Chodzi nam o pokazanie, jak ta praca bibliotekarza przebiega; jak jest społecznie ważna. W jaki sposób bibliotekarze poprzez właśnie różną ofertę, różne działania muszą być do tej pracy, do tej misji przygotowani. Tutaj mowa o tym, że muszą zabiegać o stałe, ustawiczne doskonalenie, zdobywanie nowych kwalifikacji, by zaspokoić i zapewnić potrzeby tych, którzy do bibliotek przychodzą” – wyjaśniła.

  „Czyli uhonorowanie bibliotekarza, ale również uhonorowanie bibliotek jako tych instytucji, które są ważnymi lokalnymi i regionalnymi partnerami dla innych pracujących tam instytucji, które wspólnie tworzą bardzo szeroką propozycję edukacji, kultury” – podkreśliła przewodnicząca ZG SBP, dodając, że organizatorzy kampanii „bardzo cenią współpracę z samorządami, bez których nie jest możliwa zmiana i rozwój bibliotek pod względem infrastrukturalnym, kadrowym i technologicznym”.

  Więcej informacji o programie XX Tygodnia Bibliotek znaleźć można na stronie.

  Partnerem wspierającym SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek jest OSDW Azymut – dystrybutor przyjazny bibliotekom. „Azymut współpracuje z bibliotekami nie tylko na co dzień, ale współpracuje także w sytuacjach wyjątkowych, jak Tydzień Bibliotek. Będą koledzy z Azymutu myśleć o tym, żeby przygotować niespodziankę w związku z tym ważnym dla nas wydarzeniem” – powiedziała Budzyńska.

  Historia programu związana z obecnością Polski w Unii Europejskiej

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 r. organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

  „Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – Biblioteki w Europie były zawsze odbył się I Tydzień Bibliotek” – napisano na stronie SBP.

  Kampanię dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.(PAP)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.