CIESZYN / Dokładnie w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych, w piątek 12 maja, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego otwarto wystawę „Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo”. Wystawa przygotowana została przez prof. dr hab. Grażynę Kubicę-Heller z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która na otwarciu wygłosiła wykład wprowadzający do wystawy.

  Wystawa prezentuje kulturową historię pierwszego ewangelickiego diakonatu na Śląsku Austriackim. Został on powołany do życia w 1892 roku razem z Powszechnym Szpitalem Zboru Ewangelickiego w Cieszynie. Dzięki pracy profesjonalnych diakonis-pielęgniarek jego działalność odpowiadała wymaganiom nowoczesnego lecznictwa.

  Diakonisy tworzyły silną wspólnotę połączoną więzami kobiecej solidarności oraz ewangelicką duchowością. Wywodziły się z bielsko-bialskiej niemieckiej wyspy językowej, a także ze śląskich rodzin chłopskich. Pracowały w szpitalach w Cieszynie i Bielsku. W czasie I wojny światowej za swą służbę były wielokrotnie odznaczane przez cesarza.

  Diakonat przestał istnieć z końcem II wojny światowej, część diakonis została wysiedlona (jak większość niemieckich mieszkańców Bielska i okolic), a Ślązaczki pracowały w cieszyńskim szpitalu jeszcze do lat 60 XX wieku wysoko cenione za profesjonalizm. Projekt, którego wystawa jest rezultatem, miał na celu przywrócenie bielskich diakonis społecznej pamięci regionu.

  — Wkład tego diakonatu w rozwój opieki medycznej i kobiecej aktywności zawodowej na Śląsku Cieszyńskim nie został jak dotąd rozpoznany przez historyków. Ich profesjonalizm przyćmiewała krytyka niemieckiego ducha szpitala, w którym pracowały. Cieszę się, że prof. Grażyna Kubica-Heller zajęła się opracowaniem tego tematu, bo myślę, że jest to swego rodzaju perła w historii lecznictwa na mapie nie tylko Śląska Cieszyńskiego — podkreśliła Irena French, dyrektor Muzeum.

  Wśród słuchaczy znalazł się m.in. Czesław Płygawko – obecny dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie

  Grażyna Kubica-Heller z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła bardzo ciekawy wykład wprowadzający do wystawy. Z zaciekawieniem słuchała go pełna sala. Wśród słuchaczy znaleźli się goście z obu stron Olzy, a wśród nich m.in. obecny dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

  Samą wystawę, na którą składa się kilkanaście plansz pełnych treści i archiwalnych fotografii można także obejrzeć w sieci.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.