TRZYNIEC / Huta Trzyniecka zmienia swoje kierownictwo. Nowym prezesem zarządu i dyrektorem generalnym został Roman Heide. Zastąpił na tym stanowisku Jana Czudka, który odchodzi na własną prośbę po jedenastu latach pełnienia funkcji.

  Jan Czudek przepracował w hucie 40 lat z krótką przerwą, z czego ostatnie dwadzieścia trzy spędził w zarządzie. Nie odchodzi jednak całkowicie z firmy. Nadal będzie zasiadał w radach nadzorczych niektórych spółek oraz w instytucjach związanych z działalnością największego producenta stali w Czechach, takich jak Unia Stali (Ocelářská unie), Izba Handlowa (Hospodářská komora) a Związek Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej (Svaz průmyslu a dopravy ČR).

  Nowy dyrektor na czasy transformacji przemysłu hutniczego

  Roman Heide dołącza w momencie rozpoczynającej się transformacji przemysłu hutniczego, na której zamierza się intensywnie skupić. „Jesteśmy na progu poważnych zmian, przed nami znaczące inwestycje i dalsza modernizacja działalności. Przed nami trudny okres związany z wprowadzeniem w Europie pojęcia „zielonej stali” i to od nas będzie zależało, czy sprostamy nowym wymogom ekologicznym. Oczekuję, że wejdę do profesjonalnego środowiska, w którym będę pełnić istotną rolę i wykorzystam wszystkie praktyczne doświadczenia, które zdobyłem do tej pory,” podsumowuje Roman Heide.

  Jan Czudek życzył nowemu prezesowi wiele sił w pełnieniu niełatwej funkcji. – Będzie to trudne zadanie, ale wierzę, że przy współpracy z innymi kolegami zostanie zakończone sukcesem i zapoczątkuje nową erę w przemyśle hutniczym. Tak jak dzięki naszym ludziom zakładowi w Trzyńcu udało się w przeszłości pokonać wiele trudnych wyzwań – dodał, przekazując swojemu następcy symboliczny klucz do zakładu.

  Roman Heide

  Nowy prezes zarządu i dyrektor generalny Roman Heide ukończył studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Ostrawie. Czterdziestosiedmioletni Roman Heide zajmował stanowiska kierownicze w Pilsen STEEL, Vítkovice Heavy Machinery, Scheffield Forgemaster. Przychodzi ze stanowiska prezesa zarządu i dyrektora generalnego ŠMT a.s. Jest żonaty i ma trójkę dzieci. W wolnym czasie uprawia turystykę, jazdę na nartach, jazdę na rowerze, czytanie i poświęca się rodzinie.

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.