Wiceminister Tomasz Rzymkowski oraz Dyrektor NAWA Dawid Kostecki przedstawili najważniejsze założenia kolejnej odsłony programu dla Polonii im. gen. Władysława Andersa. Budżet szóstej edycji przedsięwzięcia to ok. 30 mln zł. W konferencji uczestniczyli także stypendyści programu, którzy opowiadali o możliwościach rozwoju, jakie oferują studia w Polsce.

  Blisko 30 mln zł na wsparcie studentów polonijnych 

  – Program Anders ma zachęcać, a jednocześnie wspierać finansowo tych wszystkich młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, maja polski paszport, mają polskie obywatelstwo czy też korzystają z Karty Polaka, do tego, aby kontynuowali swoją edukację na poziomie wyższym w wyśmienitych polskich uczelniach wyższych – mówił Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki.

  Wiceminister przypomniał, że do tej pory z programu skorzystało już 3,5 tys. młodych ludzi, a kolejne 500 stypendiów jest przewidziane w tej edycji programu.

  – W tym roku na program stypendialny przeznaczamy ok. 30 mln zł. Gorąco zachęcamy naszych rodaków poza granicami państwa polskiego, przedstawicieli Polonii, ale również Polaków na Wschodzie, Polaków, którzy tam od pokoleń mieszkają – zwłaszcza silną mniejszość narodową na Litwie – do korzystania z programu i studiowania w języku polskim, na polskich uczelniach w trybie stacjonarnym – dodał wiceminister. 

  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Dawid Kostecki przypomniał, że program Anders jest flagowym projektem NAWA: – Staramy się łączyć całą diasporę polską na różnych kontynentach – wskazywał. – To stypendium to tak naprawdę sam początek i geneza NAWA – dodał. 

  Dyrektor Dawid Kostecki zwrócił uwagę na stale rozszerzaną ofertę programu: – Program Andersa NAWA nabiera tempa, nabiera rozpędu i w zupełnie nowym charakterze pozwala rozszerzać ofertę programową NAWA, ale też daje szansę i możliwości studiowania w Polsce – podsumował. 

  Stypendyści o programie 

  W konferencji udział wzięli również stypendyści programu: Laura Babićova z Chorwacji, studentka chemii medycznej na Uniwersytecie Warszawskim, Tomasz Jarząbek z Włoch, student informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Sylwester Janowski ze Stanów Zjednoczonych, student fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Młodzi ludzie opowiadali o możliwościach rozwoju i wsparciu, jakie uzyskali dzięki tej inicjatywie. 

  – Program był dla mnie ogromnym wsparciem. Dzięki niemu zdecydowałem się na studiowanie w Polsce. Czuję, że Polska jest krajem rozwiniętym, który daje ogromną szansę młodym ludziom. Bardzo mi się to podoba, że państwo polskie inwestuje w młodych i daje stypendia oraz stwarza możliwości. Dlatego zdecydowałem się przeprowadzić z Włoch do Polski i podjąć studia w naszym pięknym kraju – mówił pochodzący z Włoch Tomasz Jarząbek, obecnie student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Laura Babićova z Chorwacji Polską zachwyciła się już jako dziecko, dlatego swoje studia i pracę zawodową chce związać z naszym krajem: – Studiuję chemię medyczną na Uniwersytecie Warszawskim i uważam, że te studia są bardzo dobre, bo łączą teorię z praktyką. Również sam uniwersytet daje bardzo dużą możliwość rozwoju naukowego i osobistego – mówiła.

  Po raz pierwszy w programie uczestniczy też student ze Stanów Zjednoczonych Sylwester Janowski, który dziękował za możliwość kształcenia i nauki języka polskiego.

  Program Anders NAWA

  Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa jest skierowany do młodzieży polonijnej z całego świata. Kierunki, które cieszą się największą popularnością, to m.in. zarządzanie, informatyka oraz ekonomia. Najwięcej studentów decyduje się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Wrocławskiej.

  Program przyciąga najzdolniejszą młodzież, która chce kontynuować studia w kraju pochodzenia swoich przodków. O rosnącym zainteresowaniu świadczy stale powiększająca się liczba państw, z których pochodzą stypendyści. Najwięcej osób przyjeżdża z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu. Stypendyści programu to również obywatele Brazylii, Chorwacji, Cypru, Czech, Jordanii, Mołdawii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Turkmenistanu i Włoch.

  W ramach naboru co roku składanych jest ponad 1800 wniosków, spośród których ok. 600 uzyskuje stypendia (uczelnie podległe MEiN). Dodatkowo NAWA przeprowadza weryfikację formalną wniosków stypendystów ubiegających się o stypendium Ministra Zdrowia oraz o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Do tej pory na wsparcie studentów polonijnych w ramach programu NAWA przeznaczono 150 mln zł.

  Co oferuje program Anders NAWA?

  O udział w programie mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej lub studiów I stopnia poza granicami Polski. Osoby te będą studiować na wybranych przez siebie uczelniach bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. NAWA oferuje im comiesięczne stypendium oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.

  SG, materiały prasowe

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.