BUKOWIEC / Uczniowie Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu nowy rok szkolny rozpoczęli w wyremontowanym budynku. W sobotę 27 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie.

– Prawie że przed rokiem, bo 1 października, rozpoczął się remont szkoły, dzięki któremu powstały cztery sale lekcyjne: klasa politechniczna, przyrodnicza, komputerowa oraz świetlica szkolna. Mamy fantastyczne kąciki czytelnicze, nowe ubikacje, stołówkę, wyremontowane korytarze, szatnie, a także pokój nauczycielski i nową dyrekcję – przywitała obecnych Ivana Wrona, dyrektor szkoły.

Przebudowa kosztowała 10,6 mln koron. Gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 5,8 mln koron. Pracownię multimedialną sfinansowano z budżetu województwa morawsko-śląskiego. Resztę zapłaciła gmina ze swoich funduszy.

Uczony kowal z Bukowca

– Placówka w Bukowcu należy do najstarszych szkół na Zaolziu. Jak czytamy w „Pamiętnikach o drewnianych kościołach na Śląsku” ks. Józefa Londzina, szkoła w wiosce istniała już w 1792 roku. Była to kuźnia Jochymka, w której prosty kowal uczył pisać gromadę dzieci kutymi gwoździami na płaskich kamieniach. Budynek, a właściwie drewniany „kurlok” (chata bez komina), znajdował się naprzeciwko dzisiejszego urzędu gminy – krótko zaznajomiła z historią szkolnictwa w Bukowcu Ivana Wrona.

Później powstała zorganizowana już klasa, do której uczęszczało ponad 70 dzieci. W 1855 roku, za panowania arcyksięcia Albrechta, wybudowano w Bukowcu nową szkołę, która działała przez 136 lat, aż do roku 1991. Wtedy budynek nie spełniał wymogów nowoczesnego szkolnictwa, dlatego został zburzony, a na starych fundamentach odbudowano nowy.

Po 30 latach 1 października 2021 roku przystąpiono do modernizacji szkoły. W czasie remontu uczniowie i nauczyciele korzystali z pomieszczeń urzędu gminy i czeskiej szkoły podstawowej.

Uroczyste otwarcie budynku uświetnił swym występem Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Pastyreczki”

Udanego startu w nowy rok szkolny pożyczyli uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły senator Jerzy Cienciała i wicehetman województwa morawsko-śląskiego Stanisław Folwarczny. W uroczystości wzięło udział wielu zacnych gości – Edyta Wodzyńska-Andreeva i Stanisław Bogowski z placówki dyplomatycznej w Ostrawie oraz prezes PZKO Helena Legowicz.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku szkolnego uświetnił swym występem Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Pastyreczki”. Budynek poświęcił proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie Alfréd Volný. 

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.